​​​​

Hurtigere udredning for brystkræft i regionen efter ny aftale med privatklinik

​Region Hovedstaden har indgået en ny aftale med en privatklinik for at forkorte ventetiden for udredning til brystkræft. I første omgang kan 50 kvinder visiteres ugentligt og fra december 2021 fordobles antallet.​

Region Hovedstaden tager nu et nyt skridt for at nedbringe den aktuelle ventetid på udredning for brystkræft. Regionen har indgået en aftale med privatklinikken Progardia Mamma, der fra begyndelsen af november kan udrede 50 kvinder ugentligt, og allerede fra december kan klinikken tage imod det dobbelte antal kvinder.

Aftalen er det seneste skud på stammen af en række ekstraordinære indsatser, som regionen har gennemført siden foråret 2021 for at nedbringe ventetiden for kvinder, der skal have udført en klinisk mammografi som led i et kræftpakkeforløb eller som led i øvrig udredning.

Ifølge formanden for regionens sundhedsudvalg Christoffer Buster Reinhardt (C) er målet at kunne give tider til klinisk mammografi, som holder sig indenfor grænsen på 14 dage for patienter i kræftpakkeforløb og øvrige patienter omfattet af de maksimale ventetider samt indenfor 30 dage for udredningspatienter. Regionen har haft vanskeligt ved at følge med antallet af henvisninger til klinisk mammografi siden begyndelsen af 2021, og Christoffer Buster Reinhardt glæder sig over den nye aftale og forventer, at den vil nedbringe de nuværende ventetider:

- Kvinder, der venter på udredning, skal kunne få en klinisk mammografi hurtigst muligt og inden for de lovbestemte tidsfrister, så de ikke skal vente lang tid i uvished. Udredning for brystkræft har været et alt for sårbart område, og derfor er jeg meget tilfreds med den nye aftale, siger han og tilføjer:

- Jeg forventer, den nye aftale på den korte bane hjælper til, at ventetiderne kan komme endnu længere ned. Vi er allerede lykkedes med at nedbringe ventetider for patienter i et kræftpakkeforløb og øvrige patienter som er omfattet af de maksimale ventetider, mens det halter for patienter omfattet af udredningsretten. Samtidig er jeg glad for, at vi med aftalen får en ekstra privat kapacitet, som vi kan trække på efter behov, og derfor er endnu bedre rustet til, hvis der kommer større udsving i antallet af henvisninger.

Flere initiativer for at nedbringe ventetid

Samarbejdet med Progardia Mamma gælder foreløbigt i to år, og det omfatter mulighed for udredning af mindst 10.150 patienter. Regionen har ikke pligt til at sende et bestemt antal patienter til udredning, men kan benytte aftalen efter behov. Aftalen supplerer de øvrige aftaler, som regionen allerede har med privathospitalerne Aleris-Hamlet København og Aalborg samt Capio.

Aftalerne har reduceret ventetiden for kvinder med mistanke for brystkræft, så regionen i de fleste tilfælde nu kan tilbyde undersøgelsestidspunkter indenfor de lovbestemte maksimale ventetider på 14 dage for kvinder i et kræftpakkeforløb.  

Regionen har desuden igangsat et projekt med brug af kunstig intelligens til bedømmelse af screeningsbilleder i brystkræftscreeningsprogrammet. Formålet med projektet er at frigøre klinikernes tid med henblik på i sidste ende at forbedre ventetiderne til udredning samt sikre, at regionen kan tilbyde screening til kvinder i brystkræftscreenings-programmet indenfor de fastsatte tidsintervaller.  

Manglen på mammaradiologer og presset på udredning for brystkræft er en landsdækkende udfordring, som alle regioner arbejder på at løse.

For yderligere kontakt regionens pressevagt på presse@regionh.dk eller 70 20 95 88​Redaktør