Hvad sker der på medicinområdet i Sundhedsplatformen i 2019?

​Få overblik over hvilke forbedringer for læger og sygeplejersker opgraderingen til den nye version af Sundhedsplatformen d. 2. februar fører med sig – og hvad de kan forvente i løbet af 2019.

Vent...
Forbedringer på medicinområdet i 2018 har generelt betydet færre klik og gjort arbejdsgangene for læger og sygeplejersker lettere – og arbejdet fortsætter. 

I løbet af 2019 skal yderligere forbedringer gøre det nemmere og mere intuitivt at arbejde med medicin for både læger og sygeplejersker. Nogle forbedringer kommer med opgraderingen til den nye version af Sundhedsplatformen (SP2018) d. 2. februar, andre kommer senere. 

Forbedringer, der kommer med opgraderingen d. 2. februar

Der implementeres 15 forbedringer med opgraderingen til SP2018. Bl.a. får lægerne et bedre overblik over patientens åbne recepter, og det bliver lettere at fjerne recepter. 

Derudover kan lægerne se frem til fx:
 • Pauseret medicin i det Fælles MedicinKort (FMK) overføres til Sundhedsplatformen som pauseret, hvilket sparer lægerne for en del klik

 • Bedre overblik over medicinafstemning ved indlæggelse og udskrivelse 

 • Bedre overblik over åbne recepter med visning af nyt recept-ikon ved ordination.
For sygeplejerskerne vil opgraderingen bl.a. betyde disse forbedringer:
 • Ved scanning af lægemiddelordinationer på indlagte patienter bliver det lettere at dokumentere den aktuelle ordination.

 • Blandinger med antibiotika overføres til væskeskema fra medicinadministrationsbilledet (MDA) 

 • Labels kan printes direkte fra administrationsvinduet uden at arbejdsgangen afbrydes. 

Dette kommer ikke med opgraderingen d. 2. februar

Opgraderingen til SP2018 imødekommer imidlertid ikke alle ønsker om forbedringer. 

For lægerne vil bl.a. ’pauseringsknappen’ på medicin under indlæggelse komme med opgraderingen af Sundhedsplatformen i juni 2019, og for sygeplejerskerne kommer, ligeledes i juni, forbedring af arbejdsgangen ved udlevering af medicin ifm. udskrivelse, i ambulatorier og medicinadministration ved orlov.

Forbedringer, der kommer i løbet af 2019

Udover de forbedringer, der kommer med opgraderingen d. 2. februar, er der på nuværende tidspunkt planer om implementering af ca. 45 forbedringer i løbet af 2019. 

Kort efter opgraderingen til SP2018 er der lige nu planlagt tre forbedringer for lægerne: 

 • Mulighed for at trække en rapport, som giver et overblik over medicin udleveret på apotekerne og/eller hospitalerne 

 • Tilpasning af SmartLinks, som trækker medicinoplysninger ind i fx udskrivningsbreve 

 • Patientsikkerheden forbedres ved udvalgte højrisikopræparater. 
Derudover er der bl.a. planlagt disse forbedringer for lægerne i løbet af 2019:
 • Hjælp til valg af pakkestørrelse ved receptudstedelse. 
 • Optimering af arbejdsgange ved ordinationer og udstedelse af recepter.
 • Pausering af lægemidler til patienter under indlæggelse. 
 • Der vises en advarsel, hvis lægen har ordineret medicin efter afstemning ved udskrivelse. 
 • Tilpasning af svært forståelige fejlmeddelelser i relation til FMK (fejlmeddelelserne stammer fra FMK-online og vil blive målrettet ift. konteksten og brugerne). 
Sygeplejerskerne vil bl.a. få følgende forbedringer:

 • Bedre visning af, hvor ofte og på hvilke tidspunkter medicinen skal tages ved udskrivelse og i ambulatoriet.  

 • Sygeplejerskerne får igen mulighed for at scanne medicin, som udleveres ved udskrivelse eller i ambulatoriet. Nu med validering af lægemidlets styrke og visning af en advarsel ved forskel på styrken af scannet medicin og ordinationen.

 • Bedre understøttelse af beregning af mængden af medicin, der udleveres ved udskrivelse og i ambulatoriet.

Overblik over kommende forbedringer

Fremover bliver forbedringer på medicinområdet implementeret sammen med øvrige forbedringer og tilpasninger i Sundhedsplatformen. Opgraderingerne vil forgå ca. fire gange om året, og der vil blive informeret om indholdet via de sædvanlige kanaler.

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor