​​​

Indkøbsafdelingen på Bornholms Hospital vinder Region H’s Verdensmålspris

​Indkøbsafdelingen på Bornholms Hospital tog kampen op mod spild – og nu har de vundet Region Hovedstadens Verdensmålspris.

Vent...

​Til stor hyldest fra salen fik indkøbschef Pia Egebo ​Tindø og indkøbsassistent Lene Neumann Andersen fra Bornholms Hospitals indkøbsafdeling i går overrakt Region Hovedstadens Verdensmålspris 2022.

Se prisoverrækkelsen i videoen her:


Resume af filmen Overrækkelse af Verdensmålsprisen 2022

Videoen viser overrækkelsen af Region Hovedstadens Verdensmålspris, som gik til Pia Egebo Tindø og hendes team fra Bornholms Hospitals indkøbsafdeling. 

Pia Egebo Tindø er på scenen sammen med indkøbsassistent Pia Neumann Andersen samt de øverige nominerede til Verdensmålsprisen.

Koncerndirektør Anne Skriver Andersen overrækker prisen, og fortæller, at indkøbsafdelingen får prisen for at mindske deres forbrug og for at sænke vores klima- og miljøbelastning. For at mindske andelen af indkøbte varer, der ender som affald, og for at være kreative og nytænkende i forhold til organiseret forbrug og arbejdsflow på en måde, der kan være en inspiration for andre. Og for at skabe en kulturændring, hvor samarbejde om at undgå ressourcespil, er i fokus.

​Indkøbsteamet samt de øvrige nominerede modtager stort bifald fra publikum samt blomster og diplomer på scenen.​​​​Oprydning p​​å lageret blev en øjenåbner

Under en større lageroprydning sidste år blev det klart for kollegerne i indkøbsafdelingen, at alt for mange varer aldrig blev brugt og i stedet blev kasseret, fordi de var udgået eller gået over datomærkningen, og de satte derfor som mål, at gentænke hospitalets måde at indkøbe varer på.

Ved at centralisere indkøbene i stedet for, at hver afdeling køber ind hver for sig, er det lykkedes at minimere spildet kraftigt. Samtidig har det givet en økonomisk besparelse på ca. 7-8% i 2022 - svarer til cirka 7-800.000 kroner, og det på trods af de store prisstigninger der har været i år. 

Ud over at centralisere indkøbene, har man også ensrettet sortimenterne, så hvert afsnit ikke har deres særlige type af en vare. På den måde kan man forebygge spild, når man hele tiden kan flytte overskudsvarer mellem afsnittene. 

Se præsentation af vinderinitiativet her.


Resume af filmen Vinder af Region Hovedstadens Verdensmålspris 2022

Videoen fortæller, hvordan en oprydningsdag på lageret på Bornholms Hospital blev en øjenåbner.

Indkøbsassistent Martin Green fortæller, at de efter en større oprydning på lageret kunne se, at der var rigtig mange varer som var udgået eller hvor datomærkningen var overskredet, og derfor måtte kasseres.

Indkøbschef Pia Egebo Tindø fortæller, at hun her blev bekræftet i, at der var potentiale for at reducere spildet og at indkøbene måtte kunne gøres smartere. 

En efterfølgende analyse viste, at der ville kunne sættes ind flere steder. Hver afdeling købte ind hver for sig, ofte nogle af de samme varer, og bare ved at dele varerne imellem sig, i stedet for at købe ind hver for sig, ville der kunne spares en del. 

Dette blev startskuddet til en ny måde at gennemgå og fordele de varer, der står rundt om på afdelingerne. 

Indkøbsassistent Lene Neumann Andersen fortæller, at hver gang hun er på afdelingen, tjekker hun, hvilke varer de har, hvor mange de har, og hvornår de udløber. På den måde kan hun holde øje med, om der er varer som er ved at gå over dato, og om de kan blive brugt et andet sted på hospitalet.

Lene Neumann Andersen viser et eksempel på en vare, som kun kan købes hjem i større partier. Her samarbejder de nu på tværs af hospitalet, så varerne kan blive delt ud, inden de bliver for gamle.

På hospitalet gik man i gang med at organisere indkøb på en helt ny måde. 

Pia Egebo Tindø fortæller, at de slog alle omkostningssteder på hospitalet sammen til ét omkostningssted - dvs. de fik ét fælles indkøbsbudget, som indkøbsafdelingen fik ansvaret for. De køber derfor nu samlet ind, og fordeler varerne på afsnittene efter behov.

Pia Egebo Tindø fortæller videre, at for at projektet skal kunne lykkes kræver det, at der er et rigtig godt samarbejde med alle afsnit på hospitalet, og der tales meget om, hvilke varer der er de smarteste at have.

Lene Neumann Andersen viser et eksempel, hvor der på et skab med varer på afdelingen, hænger en prisanalyse af Venflons, hvor man kan se forskellen i prisen mellem den dyre og den billige model. Hermed bliver det tydeligt, hvor meget der kan spares ved at vælge den billige model.

Det optimerede indkøb og lagerstyring har givet store økonomiske besparelser og mindre spild. 

Pia Egebo Tindø fortæller, at på trods af de prisstigninger vi har set i år, forventer hun, at Bornholms Hospital har sparet 7-8 procent af det samlede indkøbsbudget i 2022 - svarende til ca. 7-800.000 kr. 

Ud over den økonomiske gevinst har projektet også vist sig, at have en positiv indflydelse på arbejdsglæden. ​

Lene Neumann Andersen fortæller, at det er spændende at arbejde med, hvordan man kan gøre noget for samfundet ved både at spare penge og CO2. Man får en bedre indsigt i, hvad man selv kan gøre, for at det gavner miljøet.Om Regio​​​n Hovedstadens Verdensmålspris

Med Verdensmålsprisen ønsker vi at fremhæve og hylde de gode initiativer, der kan inspirere til at gøre Region Hovedstaden endnu grønnere. Regionen uddeler hvert år prisen på 25.000 kr. til personerne eller afdelingen bag det initiativ, som har bidraget ekstraordinært til grøn omstilling på hospitaler, virksomheder eller centre. Vinderen findes ud fra en helhedsvu​rdering, hvor der lægges særlig vægt på nytænkning, miljøeffekt, skalerbarhed, synergi og bred appel.

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor