Ingen nedskæring i Region Hovedstadens psykiatriske akutberedskab

​På et møde i budgetforligskredsen er det blevet besluttet ikke at reducere det psykiatriske akutberedskab. Det nuværende beredskabsniveau vil dermed blive fastholdt.

Da budgetforligskredsen vedtog budgettet for Region Hovedstaden i 2017, blev det besluttet at reducere det psykiatriske akutberedskab, så det ikke længere skulle være til rådighed fire hverdage fra klokken 16.00-08.00. På et møde i budgetforligskredsen mandag den 24. oktober er den beslutning dog trukket tilbage, så det psykiatriske akutberedskab vil køre som hidtil. Det skyldes blandt andet, at der er kommet ny viden på bordet i forhold til det psykiatriske akutberedskabs opgaver siden budgettet blev vedtaget, særligt at beredskabet også betjener de psykiatriske bosteder.

- Jeg er glad for, at vi i enighed kan rulle den her besparelse tilbage, for det psykiatriske akutberedskab hjælper mennesker med et stort behov. Det har ikke været nemt at finde de ca. to millioner kroner, som det koster, men det er heldigvis lykkedes. Det betyder, at vi kan opretholde vores meget høje niveau på det psykiatriske akutområde, og det er vi i budgetforligskredsen meget tilfredse med, siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S).

For at finansiere tilbagetrækningen af besparelsen er der reserveret midler i puljen ’et sammenhængende sundhedsvæsen’, som er en tværsektoriel indsats. Dog afventes 4. økonomirapport for 2016 i håb om, at pengene kan findes der. Hvis det er tilfældet, vil der blive taget stilling til, om de reserverede midler i puljen ’et sammenhængende sundhedsvæsen’ skal frigives igen.

FAKTA:

  • Budgetforligskredsen består af Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti samt Liberal Alliance.
  • Det psykiatriske akutberedskab kører fra 16.00-08.00 alle hverdage, samt i døgndrift i weekenderne.
  • Psykiatrisk akutberedskab i Region Hovedstaden er en unik ordning i Danmark, hvor en psykiater kører med ud til akutte tilfælde. 

Yderligere information: 

  • Socialdemokratiet: Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen, via Region Hovedstadens pressetjeneste, tlf. 70 20 95 88
  • Det Konservative Folkeparti: Karsten Skawbo-Jensen, mobil 51 31 69 36
  • Dansk Folkeparti: Finn Rudaizky, mobil 60 10 10 34
  • Det Radikale Venstre: Karin Friis Bach, mobil 21 70 50 49
  • Socialistisk Folkeparti: Jens Mandrup, mobil 31 34 88 98
  • Liberal Alliance: Niels Høiby, mobil 40 46 35 32

Redaktør