International kongres i Danmark sætter streg under Danmarks førerposition inden for genoplivning og det akutmedicinske område

​Danmark er i disse dage samlingspunkt for 1.100 førende forskere og fagprofessionelle fra hele verden for at skabe et endnu tættere samarbejde på det akutmedicinske område. 

Målet er at sætte nye standarder for forskning og behandling til gavn for akutte patienter, bl.a. så flere fremover kan overleve hjertestop, hjerneblødninger, blodpropper i hjerte og lunger, samt hvis de er svært tilskadekomne efter en ulykke. 
Kongressen, EMS2016, afholdes den 30. maj – 1. juni i København og er den første af sin slags i Europa. Den viser Danmarks førerposition på området som det land, hvor der er størst fremgang i overlevelsen efter hjertestop uden for hospital, og hvor flest borgere træder til med hjælp, når en person får hjertestop. 

 Web-tv: Kronprinsesse Mary åbnede konferencen

(01:44 min.)​​

Web-tv: På konferencen blev Danmark nr. 2 i EM for akutteams

(02:41 min.)

Det er i dag alment kendt i forskerkredse, at det største potentiale for at optimere den præhospitale indsats er ved at engagere borgerne i at yde livreddende førstehjælp og bruge en hjertestarter.

Ambitionen med kongressen er at etablere et internationalt forum, der kan fremme samarbejdet og erfaringsudvekslingen på tværs af landene. 
Det gælder organiseringen af det præhospitale system med alarm- og vagtcentraler og ambulancetjenester samt med akutafdelinger, læger, sygeplejersker og paramedicinere. Sidst men ikke mindst handler det om at skabe en førstehjælpskultur, der involverer borgerne i at redde liv.

Den Præhospitale Virksomhed i Region Hovedstaden og TrygFonden er værter for kongressen, EMS2016 Copenhagen, der bl.a. fik besøg til åbningsceremonien af H.K.H. Kronprinsessen, sundheds- og ældreminister Sophie Løhde (V) og regionrådsformand i Region Hovedstaden Sophie Hæstorp Andersen (S).​

H.K.H Kronprinsessen: En vigtig sag der redder liv 

H.K.H. Kronprinsessen er protektor for kongressen og holdt en kort tale til åbningsceremonien.
- Kongressen sætter fokus på en vigtig sag om at forbedre behandlingen af akut syge og dermed at redde endnu flere liv. Det handler også om at involvere borgerne, og det gør et stort indtryk, at hurtig hjælp fra vidner til hjertestop, kan betyde en stor forskel for chancen for at overleve, siger H.K.H. Kronprinsessen, der selv har taget kursus i livreddende førstehjælp. 
 
Hvis vidner til et hjertestop træder til med hjælp, inden ambulancen ankommer, tredobles chancen for at overleve i forhold til, hvis der først ydes livreddende førstehjælp, når den professionelle hjælp når frem.

​Kongressen sætter Danmark på verdenskortet

Blandt førende forskere i verden på akutområdet taler man om ”Case Denmark”, som er historien om, hvordan Danmark i gennem de seneste 15 år både forskningsmæssigt og interventionsmæssigt har taget et kæmpe skridt fremad, og hvor det samtidig er lykkedes at involvere danskerne i at redde liv.

Blandt de vigtigste milepæle er etablering af Dansk Hjertestopregister i 2001, hvor alle hjertestop uden for hospital i Danmark registreres. I 2008 blev TrygFondens Hjertestarter-Netværk, hjertestarter.dk, etableret som det første nationale system i verden. 

 Her kan alle se placeringen af mere end 13.500 hjertestartere i hele landet. Og siden 2011 er 1-1-2-opkald blevet besvaret af sundhedsfagligt personale på AMK-vagtcentralerne, der samtidig fik adgang til hjertestarter.dk, så de kan hjælpe vidner til hjertestop hen til den nærmeste registrerede hjertestarter.

 Det er en udvikling, som vi med rette kan være stolte af i Danmark, mener sundheds- og ældreminister Sophie Løhde:

 - Det er helt afgørende, at den akutte del af sundhedsvæsnet er velfungerende, så borgere, der kommer alvorligt til skade eller får hjertestop eller anden akut sygdom, hurtigt kan få hjælp. 

 
- Og i løbet af de senere år har vi i Danmark bl.a. gennem forskning og forskellige initiativer med eksempelvis hjertestartere og akuthjælpeordninger, hvor frivillige uddannes i førstehjælp, forbedret akutberedskabet. Det er en positiv udvikling, som udlandet nu også har fået øje på og kan lade sig inspirere af, siger sundheds- og ældreminister Sophie Løhde (V).

​Vi skal styrke samarbejdet på tværs af landene 

Sophie Hæstorp Andersen, regionsrådsformand i Region Hovedstaden, glæder sig også over den opmærksomhed, som udlandet retter mod Danmark i forbindelse med kongressen. 

 
- I Region Hovedstaden har vi rigtig gode erfaringer med at engagere medborgere i at redde liv. Vi har fx haft projektet ”Bornholm redder liv”, hvor det lykkedes at øge andelen af borgere, der trådte til ved hjertestop fra 20 pct. til over 75 pct. 

 
- Og vi kan fortsat blive endnu dygtigere, blandt andet ved at lade os inspirere af udlandet, ligesom vi mener, at udlandet kan lære af vores gode erfaringer. Som initiativtager til kongressen stiller Danmark sig i spidsen for at sætte det akutmedicinske område endnu højere på dagsordenen ved at etablere et netværk på tværs af landegrænser. 
- Og med 1.100 deltagere fra 36 lande møder vi stor opbakning, siger Sophie Hæstorp Andersen (S), regionrådsformand i Region Hovedstaden.

​Nye standarder for forskning, uddannelse og produktudvikling

Hos arrangørerne bag EMS2016 kongressen er ambitionen, at mødet mellem forskere, fagprofessionelle og private virksomheder, der beskæftiger sig med akutområdet, vil fungere som en katalysator for fremtidig forskning, uddannelse og produktudvikling.

 
- Der er brug for et internationalt – og ikke mindst et europæisk forum - hvor vi kan gå sammen om at løse vores fælles udfordringer på det akutmedicinske område. Til kongressen samler vi et stærkt felt af forskere, fagprofessionelle og producenter af medicinsk udstyr for i fællesskab at generere nye måder at løse udfordringerne på. 

 
- Samtidig vil vi etablere tætte netværk, som kan medvirke til, at den eksisterende viden på området bliver udbredt og implementeret med bedre behandling for patienterne til følge, siger Freddy Lippert, direktør i Den Præhospitale Virksomhed i Region Hovedstaden og vært for kongressen.

 
Det store fremmøde til EMS2016 kongressen sender et klart signal om den interesse, der er for at skabe forbedringer på det akutmedicinske område.

 
- Vi har ligesom mange andre lande bemærket udviklingen i Danmark, og det er et beundringsværdigt initiativ, at det danske akutberedskab nu tager teten og samler landene for at skabe et fælles udgangspunkt at arbejde ud fra. 

 
- Derfor er vi som fond gået ind som medarrangør for EMS2016-kongressen, og vi tror på, at det er den rigtige vej at gå, hvis vi skal skabe globale fremskridt på området, siger Tore Laerdal, Executive Director i Laerdal Fonden for Akutmedicin og medvært ved EMS2016 kongressen.

​Borgernes indsats er vigtig for at øge overlevelsen

TrygFonden, der er medvært for kongressen, har fokus på de borgerettede initiativer, der skal få endnu flere borgere til at træde til i akutte situationer.

 
- I TrygFonden bidrager vi til at optimere det akutmedicinske område gennem støtte til forskning og uddannelse af fagprofessionelle, men borgernes indsats er også afgørende, hvis vi skal lykkes med at redde endnu flere liv i fremtiden.

 
- Derfor arbejder vi også på at engagere danskerne i at redde liv, og vores næste meget ambitiøse målsætning er, at danskerne skal træde til i 85 pct. af tilfældene med hjertestop. Vi tilbyder bl.a. gratis klassesæt til skolerne, så alle elever kan lære livreddende førstehjælp, og vi har gjort hjertestarternes placering offentligt tilgængeligt med det nationale Hjertestarter-Netværk. 

 - Det vil forhåbentligt være med til at redde flere liv i fremtiden, og jeg ser frem til kongressen, hvor vi kan inspirere og lade os inspirere af de andre landes indsatser på akutområdet, siger Gurli Martinussen, direktør i TrygFonden og medvært for kongressen.

 Kongressen foregår den 30. maj til 1. juni 2016 på Tivoli Congress Center i København.

Redaktør