Konstituering faldet på plads i Region Hovedstaden

​I Region Hovedstaden har seks partier konstitueret sig med Sophie Hæstorp Andersen (S) som formand for Regionsrådet. Følgende partier står bag konstitueringen: Socialdemokratiet, De Konservative, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Alternativet.


Læs konstitueringsaftalen her

De personlige stemmer er fortsat ved at blive talt op og forventes klar i morgen.

Partierne er enige om at nedsætte følgende syv udvalg, samt et forretningsudvalg:

 • Sundhedsudvalg, formandsposten besættes af Konservative

 • Social- og Psykiatriudvalg, formandspost besættes af Socialdemokratiet
 • Udvalg for Forebyggelse og Sammenhæng, formandspost besættes af Alternativet
 • Erhvervs- og vækst og forskningsudvalg, formandspost besættes af Socialdemokratiet
 • Miljø- og Klimaudvalg, formandspost besættes af Socialdemokratiet
 • Trafikudvalg, formandsposten besættes af SF
 • Særligt udvalg: Værdibaseret patientbaseret styring, formandsposten besættes af Radikale Venstre
Alle partierne bag aftalen udtaler desuden følgende om konstitueringen:  

Sophie Hæstorp Andersen (S): "Jeg er rigtig glad for, at hovedstadsområdet foretrækker et stærkt offentligt sundhedsvæsen med fri og lige adgang til sundhed. Og så er jeg glad for, at det er lykkedes os at skabe en bred konstituering, der har fokus på at skabe en bedre psykiatri, en bedre kollektiv transport og en mere værdibaseret styring, hvor vi udvikler et mere menneskeligt sundhedsvæsen." 

Christoffer Buster Reinhardt (C): "Jeg er stolt af, at den konservative stemmefremgang har været med til at sikre, at vi nu kan sætte os i spidsen for den tungeste politiske udvalg – sundhedsudvalget. Her vil vi have et skarpt øje for udfordringerne med 1813, ventelister og manglen på sengepladser." 

Finn Rudaizky (DF): "Vi er i DF rigtig glade for, at det lykkedes at bevare psykiatriudvalget. Det er meget vigtigt, at der kommer ekstra fokus på børn og unge med psykiatriske lidelser – at de bliver behandlet hurtigt, således at de kan genoptage deres skole og erhvervsuddannelse." 

Karin Friis Bach (B): "Jeg er rigtig glad for, at vi får mulighed for at få indflydelse på nogle områder, som er i hastig udviklingen inden for sundhedsvæsenet – blandt andet værdibaseret styring og anvendelsen af ny sundhedsteknologi. Derudover har vi også sikret en vigtig næstformandspost i miljø- og klimaudvalget."

Jens Mandrup (SF): "Det er vigtigt for os, at vil fortsætte arbejdet for en god og velfungerende kollektiv trafik i hovedstadsområdet."

Pernille Schnoor (Å): "Vi er glade for, at vi har fået skabt et helt nyt udvalg om forebyggelse og fået sat ekstra meget fokus på tidlig og helhedsorienteret indsats og medicinfrie metoder."

K
ontakt:
 • Sophie Hæstorp Andersen (S) via Region Hovedstadens pressevagt på tlf. 7020 9588
 • Christoffer Buster Reinhardt (K), tlf. 5126 9926
 • Finn Rudaizky (DF), tlf. 6010 1034
 • Karin Friis Bach (B), tlf. 2170 5049
 • Jens Mandrup (SF), tlf. 3134 8898
 • Pernille Schnoor (Å), tlf. 6162 4455


Redaktør