Kunne du tænke dig at få egen lægepraksis i Fredensborg Kommune?

​Region Hovedstaden har to ledige kapaciteter i Fredensborg Kommune, der ønskes besat snarest muligt. Som praktiserende læge i Fredensborg Kommune vil du komme til at spille en vigtig rolle i sundhedsfaglig forebyggelse og behandling af borgerne i Fredensborg Kommune.

​Fredensborg Kommune

Fredensborg Kommune er placeret tæt på København som den første grønne kile nord for storbyen. Her omgives boligområderne af det grønne og blå, og der er plads til både et aktivt og sundt liv og til fordybelse. Her er moderne, fleksible fritidsfaciliteter og kulturudbud af international klasse. Kommunens fysiske rammer − byrum, boliger, faciliteter, infrastruktur og natur − skal understøtte et moderne familieliv, en aktiv og sund fritid samt en bæredygtig og klimavenlig livsstil.

Fredensborg Kommune har tradition for et tæt samarbejde mellem de praktiserende læger og kommunen.

Kontaktinformation

Du er velkommen til at kontakte praktiserende læge og formand for PLO-Fredensborg Peder Reistad (mail: reistad@dadlnet.dk) for oplysninger om det kommunale lægelaug og samarbejdet med kommunen.

Hvis du er interesseret i eller har spørgsmål til en af de ledige kapacitet i Fredensborg Kommune, kan du kontakte rekrutteringsfunktionen i Center for Sundhed i Region Hovedstaden ved Tine Eja Bonke (mail: teb@regionh.dk).

Sundhed.dk

Læs mere om nogle af de tilbud, der findes til regionens læger under 'Information til praksis' på sundhed.dk - også hvis du står over for at skulle etablere praksis for første gang. Det er f.eks. muligt at få hjælp i forhold til organisering af praksis, den lægefaglige rolle, rollen som forretningsdrivende og arbejdsgiver m.m. i den fælles regionalt-lægelige konsulentordning. Regionens datakonsulenter er desuden klar til bl.a. at hjælpe med anvendelse af IT.

Har du lyst til spændende og faglige udfordringer i Fredensborg Kommune, så udfyld og send et ansøgningsskema.

Find ansøgningsskemaet på sundhed.dk og læs mere om mulighederne for at etablere dig som praktiserende læge i Fredensborg Kommune.

Der vil ud over dine faglige kvalifikationer, herunder uddannelse, erfaring mv., blive lagt vægt på forhold omkring praksis, f.eks. klinikkens indretning og adgangsforhold for mennesker med funktionsnedsættelse, organisering af praksis mv. samt den pris, du vil give for kapaciteten. Der gøres opmærksom på, at etablering af praksis forudsættes at ske snarest muligt og gerne inden for ni måneder fra tildelingsdatoen.

Ansøgningsfrist 

Ansøgningsfristen er den 12. januar 2018, kl. 10.00.
Ansøgning sendes til Region Hovedstaden, Center for Sundhed, csu@regionh.dk.

Redaktør