Kunne du tænke dig at få egen lægepraksis i Herlev Kommune

Region Hovedstaden har en til to ledige kapaciteter i Herlev Kommune, der ønskes besat snarest muligt.

​Som praktiserende læge i Herlev Kommune vil du komme til at spille en vigtig rolle i sundhedsfaglig forebyggelse og behandling af borgerne i Herlev kommune.

Herlev kommune

Herlev er en kommune med knapt 28.000 indbyggere. Kommunen er landets 3. mindste kommune arealmæssigt og har et tæt samarbejde med nabokommunerne. Herlev Kommune arbejder efter at være i bæredygtig vækst og at være en attraktiv by at bo og at drive virksomhed i. En by, hvor fællesskabet er stærkt, og de stærke kan hjælpe dem, der har brug for en støttende hånd.

Praktiserende læge i Herlev

Du vil som praktiserende læge i Herlev få et tæt samarbejde med Herlev Kommune, som gennem mange år har haft et konstruktivt samarbejde med kommunens praktiserende læger. Du er velkommen til at kontakte praktiserende læge og formand for PLO-Herlev Annette Randløv på for oplysninger om det kommunale lægelaug, samarbejdet med kommunen, herunder det velfungerende kommunalt lægelige udvalg, som understøtter det gode samarbejde.

Annette Randløv: randlov62@gmail.com

Etablering af praksis

Kommunen kan også hjælpe med at finde egnede lokaler til etablering af din praksis. Der er aktuelt mulighed for at etablere praksis sammen med andre praktiserende læger i eksisterende lokaler i den nordlige del af kommunen. Du er også velkommen til at kontakte Eva Bøcher Herner, kommunallæge i Herlev Kommune for eventuelle spørgsmål.

Eva Bøcher Herner: ebh@herlev.dk

www.sundhed.dk kan du under ’Information til praksis’ læse mere om nogle af de tilbud, der findes til regionens læger - også hvis du står over for at skulle etablere praksis for første gang. Det er f.eks. muligt at få hjælp i forhold til organisering af praksis, den lægefaglige rolle, rollen som forretningsdrivende og arbejdsgiver m.m. i den fælles regional-lægelige konsulentordning. Regionens datakonsulenter er desuden klar til bl.a. at hjælpe med anvendelse af IT.

Hvis du er interesseret i eller har spørgsmål til den ledige kapacitet i Herlev Kommune, kan du kontakte rekrutteringsfunktionen i Center for Sundhed i Region Hovedstaden ved Tine Eja Bonke

Tine Eja Bonke: teb@regionh.dk

Ansøgningsskema

Har du lyst til spændende og faglige udfordringer i Herlev Kommune, så udfyld og send et ansøgningsskema. Du finder ansøgningsskemaet og kan læse mere om mulighederne for at etablere dig som praktiserende læge i Herlev Kommune på www.sundhed.dk/info/herlev

Der vil ud over dine faglige kvalifikationer, herunder uddannelse, erfaring mv. blive lagt vægt på forhold omkring praksis, fx klinikkens indretning og adgangsforhold for mennesker med funktionsnedsættelse, organisering af praksis mv. samt den pris, du vil give for kapaciteten. Der gøres opmærksom på, at etablering af praksis forudsættes at ske snarest muligt og gerne inden for ni måneder fra tildelingsdatoen.

Ansøgningsfrist

4. DECEMBER 2017 KL. 10.00 Ansøgning sendes til Region Hovedstaden, Center for Sundhed, csu@regionh.dk

Redaktør