Kunne du tænke dig at få egen lægepraksis i Gentofte Kommune?

​Region Hovedstaden har en ledig kapacitet i Gentofte Kommune, der ønskes besat snarest muligt. Som praktiserende læge i Region Hovedstaden vil du komme til at spille en vigtig rolle i sundhedsfaglig forebyggelse og behandling af borgerne i Gentofte Kommune.

Vent...

​I Gentofte Kommune er der et døgndækket botilbud for 120 beboere, det drejer sig om 3 individuelle og meget velfungerende botilbud for borgere med svær udviklingshæmning. Borgerne vil kunne vælge dig som praktiserende læge. Det er en forudsætning for tildelingen af kapaciteten, at du skal bidrage til lægebetjeningen af borgerne på botilbuddet.

Lægebetjeningen af borgerne fra botilbuddet påtænkes honoreret efter en aftale mellem Region Hovedstaden og PLO-Hovedstaden, der ligger udenfor økonomiloftet.

Gentofte Kommune

I Gentofte Kommune arbejdes der for, at give alle borgere uanset handicap og livssituation mulighed for at kunne udnytte egne ressourcer til at leve et så selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt. Vi lægger vægt på, at de af kommunens borgere, som har et handicap eller en psykisk sygdom, også kan få et relevant lægetilbud af en høj kvalitet.

Gentofte Kommune er med sin beliggenhed tæt på København og Øresund et godt og centralt sted at bo, leve og arbejde. Kommunens 75.000 indbyggere nyder godt af en veldreven kommune, der har kvalitet, effektivitet og fornyelse for øje, når opgaverne løses, samt at kommunens borgere tilbydes den bedste kvalitet i service og ydelser.

Samarbejde

Som praktiserende læge vil du få et tæt samarbejde med Gentofte Kommune, som gennem mange år har haft et konstruktivt og udviklende samarbejde med kommunens praktiserende læger. Praktiserende læge Niels Kaarsberg er praksiskonsulent i Gentofte Kommune og er med til at skabe sammenhæng imellem de kommunale sundheds- og behandlingstilbud og de praktiserende læges behandlingstilbud. Et velfungerende kommunalt ægeligt udvalg understøtter også det gode samarbejde.

Praktiserende læge Niels Kaarsberg. niels.kaarsberg@dadlnet.dk

På sundhed.dk kan du under ’rekruttering og lægedækning’ se mere om nogle af de tilbud, der findes til regionens læger – også hvis du står over for at skulle etablere praksis for første gang. Det er fx muligt at få hjælp i forhold til organisering af praksis, den lægefaglige rolle, rollen som forretningsdrivende og arbejdsgiver m.m. i den fælles regionalt-lægelige konsulentordning. Regionens datakonsulenter er desuden klar til bl.a. at hjælpe med anvendelse af IT.

Kontakt

Har du andre konkrete behov eller ønsker, kan fx andre praksisformer end solopraksis eller kompagniskab overvejes. Hvis du er interesseret i eller har spørgsmål til de ledige kapaciteter, kan du kontakte rekrutteringsfunktionen i Center for Sundhed i Region Hovedstaden ved Tine Eja Bonke. Du er også velkommen til at kontakte Elsebet Schultz, social- og handicap driftschef eller Anne Mette Harder, fagkonsulent (mail: ameh@gentofte.dk) for eventuelle spørgsmål.
Tine Eja Bonke. teb@regionh.dk
Elsebet Schultz, social- og handicap driftschef. els@gentofte.dk
Anne Mette Harder, fagkonsulent. ameh@gentofte.dk

Hvis du har lyst til spændende og faglige udfordringer i Gentofte Kommune, så udfyld og send et ansøgningsskema. Du finder ansøgningsskemaet og kan læse mere om mulighederne for at etablere dig som praktiserende læge i Gentofte Kommune på sundhed.dk under ’rekruttering og lægedækning’. Der vil ud over dine faglige kvalifikationer, herunder uddannelse, erfaring mv. blive lagt vægt på forhold omkring praksis, fx klinikkens indretning og adgangsforhold for mennesker med funktionsnedsættelse, organisering af praksis mv. samt den pris du vil give for kapaciteten. Der gøres opmærksom på, at etablering af praksis forudsættes at ske inden for seks måneder eller efter nærmere aftale fra tildelingsdatoen.

Ansøgning

Ansøgning sendes til Region Hovedstaden, Center for Sundhed, csu@regionh.dk

ANSØGNINGSFRIST fredag den 18. maj 2018 kl. 10.00

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor