Kunne du tænke dig at få egen lægepraksis i Københavns Kommune?

Region Hovedstaden har ledige lægekapaciteter i Københavns Kommune med placering i henholdsvis planlægningsområde Amager, Bispebjerg, Nørrebro, Valby, Vesterbro og Østerbro til besættelse snarest muligt.

Vent...

​København er en by præget af både vækst og livskvalitet, og Københavns Kommune har stort fokus på, at københavnerne skal have mange muligheder for at leve et sundt liv i København. Kommunens sundhedspolitik 2015-2025 ’Nyd livet, københavner’ sætter en fælles ramme og retning for københavnernes sundhed. Som praktiserende læge i Københavns Kommune kommer du til at spille en vigtig rolle i forebyggelse og behandling af borgerne. Københavns Kommune har stort fokus på at sikre god lægedækning for byens borgere. Derfor indgår kommunen gerne i dialog med almen praksis i forhold til at sikre gode vilkår for byens praktiserende læger.

Planlægningsområde Amager

Der er to ledige kapaciteter på Amager. Hvis du vil vide mere om at være læge på Amager, kan du kontakte dellaugs formand Jan Værnet, mail: vaernet@dadlnet.dk

Planlægningsområde Bispebjerg

Der er to ledige kapaciteter på Bispebjerg. Hvis du vil vide mere om at være læge på Bispebjerg, kan du kontakte dellaugs formand Jette Willendrup, mail: doktorwillendrup@gmail.com

Planlægningsområde Nørrebro

Der er en ledig kapacitet på Nørrebro. Hvis du vil vide mere om at være læge på Nørrebro, kan du kontakte dellaugs formand Jette Willendrup, mail: doktorwillendrup@gmail.com

Planlægningsområde Valby

Der er to ledige kapaciteter i Valby. Hvis du vil vide mere om at være læge i Valby, kan du kontakte dellaugs formand Dorte Pelvig, mail: dorte_pelvig@hotmail.com

Planlægningsområde Vesterbro

Der er en ledig kapacitet på Vesterbro. Hvis du vil vide mere om at være læge på Vesterbro, kan du kontakte dellaugs formand Tina Rasmussen, mail: tina_rasmussen@privat.dk

Planlægningsområde Østerbro

Der er en ledig kapacitet på Østerbro. Hvis du vil vide mere om at være læge på Østerbro, kan du kontakte dellaugs formand Naomi Meyer Henius, se e-mailadresse på læger.dk

Råd og vejledning

Region Hovedstaden, Praktiserende Lægers Organisation og Københavns Kommune er klar med konkrete tilbud samt råd og vejledning til dig som ny læge.

Du vil som praktiserende læge få et tæt samarbejde med Københavns Kommune og derudover blive en del af et stærkt kollegialt netværk med de øvrige læger i området. Vil du vide mere om samarbejdet mellem kommune og læger, kan du kontakte den kommunale praksiskonsulent læge Jesper Lundh: lundh@dadlnet.dk eller specialkonsulent i Københavns Kommune Thomas Rye: er3j@suf.kk.dk.

Sundhed.dk kan du læse mere om de tilbud, der findes til regionens læger – også hvis du står over for at skulle etablere praksis for første gang. Gennem den fælles regionalt-lægelige konsulentordning er det fx muligt at fåhjælp i forhold til organisering af praksis, den lægefaglige rolle, rollen som forretningsdrivende og arbejdsgiver m.m. Regionens datakonsulenter er desuden klar til bl.a. at hjælpe med anvendelse af IT.

Du kan kontakte formanden for PLO-Købehavn Jan Værnetl: vaernet@dadlnet.dk, hvis du vil høre mere om det lokale lægelaug i København.

Hvis du er interesseret i eller har spørgsmål til de ledige kapaciteter i Københavns Kommune, kan du kontakte rekrutteringsfunktioneni Center for Sundhed i Region Hovedstaden ved Tine Eja Bonke: rap.center-for-sundhed@regionh.dk

Ansøgningsskema

Find ansøgningsskemaet og kan læs mere om de enkelteledige kapaciteter.

Der vil ud over dine faglige kvalifikationer, herunder uddannelse, erfaring mv. blive lagt vægt på forhold omkring praksis, fx klinikkens indretning og adgangsforhold for mennesker med funktionsnedsættelse, organisering af praksis mv. samt den pris, du vil give for kapaciteten. Der gøres opmærksom på, at etablering af praksis skal ske snarest muligt og inden ni måneder fra tildelingsdatoen.

Ansøgningsfrist d. 4. juni 2018 kl. 10.00

Ansøgning sendes til Region Hovedstaden, Center for Sundhed, csu@regionh.dk.

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor