Kunne du tænke dig at få egen lægepraksis i Hvidovre Kommune?

​Region Hovedstaden har en ledig kapacitet i Hvidovre Kommune, der ønskes besat snarest muligt. Som praktiserende læge i Hvidovre Kommune vil du komme til at spille en vigtig sundhedsfaglig rolle i forebyggelse og behandling af borgerne i Hvidovre Kommune.

Hvidovre Kommune er en kommune i vækst med et befolkningstal på knap 53.000 borgere. Kommunen ligger attraktivt placeret 10 minutter fra Københavns Rådhusplads.

Hvidovre Kommune

Hvidovre har grønne arealer, lystbådehavn og spændende, forskellige bymiljøer. Kommunen er præget af mangfoldighed og har et rigt kultur- og fritidsliv med musikskole, filmværksted, egnsteater samt et hav af sportsklubber. Det er en veldreven kommune med nære relationer mellem generationerne.

Som praktiserende læge vil du få et tæt samarbejde med Hvidovre Kommune, hvor en lang række tilbud er tilgængelige for borgerne og for almen praksis. Det kommunale sundhedscenter, der er borgernes indgang til det nære sundhedsvæsen, har tilbud inden for sundhed, sygdom og forebyggelse rettet til børn, unge, voksne og ældre. Læs mere på sundhed.dk om kommunens sundhedstilbud og om, hvad du som praktiserende læge kan henvise til.

Kontaktinformation

Kommunen er parat til en dialog med interesserede læger, der ønsker at høre nærmere, herunder vedrørende egnede lokaler til etablering af praksis. Du er velkommen til at kontakte Centerchef Nicolai Kjems for eventuelle spørgsmål (mail: sae@hvidovre.dk).

Hvis du er interesseret i eller har spørgsmål til den ledige kapacitet i Hvidovre Kommune, kan du kontakte rekrutteringsfunktionen i Center for Sundhed i Region Hovedstaden ved Tine Eja Bonke (mail: teb@regionh.dk).

Du kan også at kontakte praktiserende læge og formand for PLO-Hvidovre Annette Kjærsgård (mail: a.kjaersgaard@dadlnet.dk) for oplysninger om det kommunale lægelaug og samarbejdet med kommunen.

Sundhed.dk 

Læs mere om nogle af de tilbud, der findes til regionens læger under 'Information til praksis' på sundhed.dk − også hvis du står over for at skulle etablere praksis for første gang. Det er f.eks. muligt at få hjælp i forhold til organisering af praksis, den lægefaglige rolle, rollen som forretningsdrivende og arbejdsgiver m.m. i den fælles regionalt-lægelige konsulentordning. Regionens datakonsulenter er desuden klar til bl.a. at hjælpe med anvendelse af IT.

Har du lyst til spændende og faglige udfordringer i Hvidovre Kommune, så udfyld og send et ansøgningsskema.

Find ansøgningsskemaet på sundhed.dk og kan læs mere om mulighederne for at etablere dig som praktiserende læge i Hvidovre Kommune.

Der vil ud over dine faglige kvalifikationer, herunder uddannelse, erfaring mv., blive lagt vægt på forhold omkring praksis, f.eks. klinikkens indretning og adgangsforhold for mennesker med funktionsnedsættelse, organisering af praksis mv. samt den pris, du vil give for kapaciteten. Der gøres opmærksom på, at etablering af praksis forudsættes at ske snarest muligt og gerne inden for ni måneder fra tildelingsdatoen.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er fredag den 12. januar 2018, kl. 10.00.
Ansøgning sendes til Region Hovedstaden, Center for Sundhed, csu@regionh.dk.

Redaktør