Kunne du tænke dig at få egen lægepraksis i Vanløse i Københavns kommune?

​Region Hovedstaden har en ledig lægekapacitet i Københavns Kommune med placering i bydelen Vanløse til besættelse snarest muligt.

Vent...

​København er en by præget af både vækst og livskvalitet, og Københavns Kommune har stort fokus på, at københavnerne skal have mange muligheder for at leve et sundt liv i København. Kommunens sundhedspolitik 2015-2025 'Nyd livet, københav­ner' sætter en fælles ramme og retning for københavnernes sundhed. Som praktiserende læge i Københavns Kommune kommer du til at spille en vigtig rolle i forebyggelse og behandling af borgerne.

Vanløse er en af Københavns ydre bydele, der dog stadig har lidt af en lokal landsbyidentitet over sig. Vanløse har sit eget postnummer, men omkring 20 % af bydelens borgere bor i henholdsvis 2700 Brønshøj og 2400 København NV. bydelen Vanløse har cirka 41. 000 indbyggere. Vanløse er særdeles godt forbundet med offentlig transport med bl.a. er to metrostationer og fem s-togstationer. Ligeledes er der store indfaldsveje, hvilket er med til at øge tilgængeligheden til Vanløse. Befolkningssammensætningen i Vanløse er relativ ung, idet kun ca. 30% af borgerne er 50 år eller ældre.

Region Hovedstaden, Praktiserende Lægers Organisation og Københavns Kommune er klar med konkrete tilbud samt råd og vejledning til dig som ny læge.

Du vil som praktiserende læge i Vanløse få et tæt samarbejde med Københavns Kommune og derudover blive en del af et stærkt kollegialt netværk med de øvrige læger i området.  Vil du vide mere om at være praktiserende læge i Københavns kommune og samarbejdet mellem kommune og læger kan du kontakte de kommunale praksiskonsulenter:

Læge Jesper Lundh: lundh@dadlnet.dk

Læge Esben Krogh: esbenkp@gmail.com

Specialkonsulent Thomas Rye: er3j@suf.kk.dk

Hvis du vil vide mere om at være læge i Vanløse, kan du kontakte læge Dorte Løcke (mail: dortelocke@dadlnet.dk. Hvis du vil høre mere om det lokale lægelaug i København kan du kontakte formanden for PLO-København Jan Værnet

Jan Værnetl: vaernet@dadlnet.dk

På sundhed.dk kan du under 'rekruttering og lægedækning' læse mere om nogle af de tilbud, der findes til regionens læger – også hvis du står over for at skulle etablere praksis for første gang. Gennem den fælles regionalt-lægelige konsulentordning er det f.eks. muligt at få hjælp i forhold til organisering af praksis, den lægefaglige rolle, rollen som forretningsdrivende og arbejdsgiver m.m. Regionens datakonsulenter er desuden klar til bl.a. at hjælpe med anvendelse af IT.

Læs mere på Sundhed.dk om tilbud til regionens læger

Hvis du er interesseret i eller har spørgsmål til den ledige kapacitet i Vanløse i Københavns Kommune, kan du kontakte rekrutteringsfunktionen i Center for Sundhed i Region Hovedstaden ved Tine Eja Bonke (mail: teb@regionh.dk).

Du finder ansøgningsskemaet og kan læse mere om den ledige kapacitet samt dine muligheder for at etablere dig som praktiserende læge i Københavns Kommune på sundhed.dk under 'rekruttering og lægedækning'

Læs mere på Sundhed.dk om tilbud til regionens læger

Der vil ud over dine faglige kvalifikationer, herunder uddannelse, erfaring mv. blive lagt vægt på forhold omkring praksis, fx klinikkens indretning og adgangsforhold for mennesker med funktionsnedsættelse, organisering af praksis mv. samt den pris du vil give for kapaciteten. Der gøres opmærksom på, at etablering af praksis forudsættes at ske snarest muligt og inden for ni måneder fra tildelingsdatoen.

Ansøgning sendes til Region Hovedstaden, Center for Sundhed, mail: csu@regionh.dk

ANSØGNINGSFRIST 7. maj 2018 kl. 10.00.

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor