Læger får ekstra hjælp til at tilpasse Sundhedsplatformen

​Alle læger på Region Hovedstadens hospitaler får hjælp til at tilpasse deres computerindstillinger, så det bliver nemmere at bruge it-systemet. Hver afdeling får også en specialist, som løbende kan hjælpe.

Vent...
I alt 3.000 læger tilbydes en times hjælp til individuel brugertilpasning af Sundhedsplatformen. Brugertilpasningen foregår fra 1. september til udgangen af december 2018. Indsatsen skal bidrage til, at lægerne sparer tid og klik, nyansatte får opdateret brugergrænsefladen, og Sundhedsplatformen anvendes efter hensigten.

Stor gavn af brugertilpasning

Individuel brugertilpasning har vist sig som en meget effektiv metode til at forbedre anvendelsen og oplevelsen af Sundhedsplatformen. 

Brugertilpasning består i at tage flere smarte funktioner i Sundhedsplatformen i brug og tilpasse brugergrænsefladen til den enkelte klinikers behov – fx med opsætning af såkaldte præferencelister og bestilling-og ordinationssæt, så lægen kan bestille fx fysioterapi, røntgenundersøgelse, blodprøver og medicin i én arbejdsgang. Det sparer tid og sikrer ensartet, sikker behandling. 

Nogle læger har allerede fået hjælp til brugertilpasning som led i specialindsats på udvalgte specialer, og på baggrund af positive tilbagemeldinger fra lægerne, udvides indsatsen derfor med individuel brugertilpasning.

Brugertilpasningsansvarlige på alle afdelinger

Desuden skal hver afdeling udpege en brugertilpasningsansvarlig, der løbende kan hjælpe kollegerne med brugertilpasning. De brugertilpasningsansvarlige skal uddannes til at forestå og koordinere den lokale brugertilpasning på afdelingerne. 

Efter planen skal 200 brugertilpasningsansvarlige uddannes i efteråret 2018. Det forventes, at 80 % af alle brugertilpasningsansvarlige er uddannet 1. november 2018.

Tæt samarbejde med kliniske byggere

Der er afsat en pulje til delvis frikøb af op til 200 klinikere, så de kan hjælpe med brugertilpasning cirka én dag om ugen frem til 1. marts 2019. 

De brugertilpasningsansvarlige skal arbejde tæt sammen med de kliniske byggere – et korps af især læger, der er uddannet til at lave tekniske ændringer i Sundhedsplatformen. Indsatsen skal sikre, at de enkelte afdelinger får tilpasset Sundhedsplatformen efter de lokale behov, og at medarbejderne tager nye systemforbedringer i brug.

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor