Lars Gaardhøj (S) bliver næstformand i letbanebestyrelse


Bestyrelsen skal sikre, at letbanen i Ring 3 er på plads omkring år 2020.

To regionalpolitikere med i letbanebestyrelse

Region Hovedstaden har sat navn på sine to medlemmer af bestyrelsen for det letbanesamarbejde, som transportministeren, Region Hovedstaden og 11 kommuner har givet hinanden håndslag på. Med aftalen får hovedstadsregionen 27 kilometer letbane fra DTU i Lyngby i nord til Ishøj i syd.

S og DF tegner regionens holdning i bestyrelsen

Lars Gaardhøj (S), formand for Miljø- og grøn vækstudvalget i Region Hovedstaden, bliver næstformand og regionsrådsmedlem Kenneth Kristensen Berth (DF) er udpeget som menigt bestyrelsesmedlem.

Suppleanter fra S og V

Derudover er regionsrådsmedlemmerne Lise Rask (S) og Bent Larsen (V) udpeget som suppleanter.

Foreløbig bestyrelse skal sikre fremdrift frem til 2014

Der er tale om en såkaldt interimbestyrelse, der skal sikre fremdrift i letbaneprojektet frem til vedtagelse af en egentlig anlægslov om letbanen. Når det sker – forventeligt i slutningen af 2013 - etablerer staten, regionen og kommunerne et interessentskab, som skal stå for drift og anlæg af letbanen. Interimbestyrelsen forventes at fortsætte som en egentlig bestyrelse for interessentskabet.

Staten og kommunerne har også hver to medlemmer

Udover de to regionsrådsmedlemmer består bestyrelsen af to medlemmer udpeget af staten og to medlemmer udpeget af kommunen.Yderligere oplysninger hos

  • Lars Gaardhøj (S), formand for Miljø- og grøn vækstudvalget i Region Hovedstadens, tlf. 28 92 25 98
  • Kenneth Kristensen Berth (DF), regionsrådsmedlem i Region Hovedstaden, tlf. 33 37 51 74
  • Pressevagten i Region Hovedstaden, tlf. 70 20 95 88
Redaktør