Letbane på Ring 3 tæt på at blive til virkelighed


27 kilometer letbane i hovedstaden – fra DTU Lyngby i nord til Ishøj i syd - er nu tæt på at blive til virkelighed.
Hent rapporten om Ringby-Letbane Samarbejdet (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

Ringby-Letbanesamarbejdet har netop offentliggjort en udredning, der viser, at man kan anlægge en letban​​e på Ring 3 med flere passagerer end på Kystbanen.

10 mio. rejsende

Kystbanen har i dag godt 10 mio. passagerer om å​ret, mens letbanen forventes at få 13-14 millioner årlige passagerer.
Udredningen skitserer, hvordan elektriske letbanetog med afgange hvert 5. minut vil transportere
43.000 passagerer om dagen - til 27 forskellige stationer.

Binder S-tog sammen

Den viser samtidig, at letbanen vil binde alle S-togslinjerne i Fingerplanen sammen til et netværk og dermed løse problemet med at komme på tværs af fingrene.

Letbanen kan stå klar i 2020. Transportminister Henrik Dam Kristensen siger:

”Letbanen er et af svarene på de trængselsproblemer, som tusindvis af borgere i hovedstadsregionen oplever hver eneste dag. Vi skal have bedre kollektiv trafik, og her vil den nye letbane gøre det hurtigere og nemmere at transportere sig mellem kommunerne".

Letter biltransporten

Udredningen viser desuden, at letbanen dagligt vil flytte 4.000 personture fra bilerne over i letbanen.

”Letbanen vil give den kollektive trafik mellem de 11 Ringby-kommuner et tiltrængt løft og være et reelt alternativ til bilen. Den nye letbane er afgørende for, om vi kan skabe byudvikling, vækst og nye arbejdspladser, og jeg er stolt over det stærke samarbejde på tværs af kommunegrænserne med et
fælles mål om at styrke hovedstadsregionens kollektive trafiknet ”, forklarer formand for styregruppen i projektet, borgmester i Gladsaxe Kommune, Karin Søjberg Holst.
 

Udvikler byen og skaber vækst

Med letbane til Ringby-kommunerne er der ifølge udredningen et stort potentiale for byudvikling. Letbanen kan skabe grobund for op til 20.000 nye arbejdspladser og op til 40.000 nye indbyggere  frem til 2032.

”Letbanen vil blive en ny trafikal rygrad i regionen, der vil tiltrække borgere, medarbejdere og virksomheder og dermed sætte skub i væksten i hele Region Hovedstaden. Herlev og Glostrup hospitaler er nogle af regionens største arbejdspladser, og her er den kommende letbane med stationer helt tæt på hospitalerne en stor hjælp for medarbejdere, patienter og pårørende”, siger regionsrådsformand i Region Hovedstaden Vibeke Storm Rasmussen.

Kommuner, stat og region samarbejder

Projektet med at etablere en letbane blev indledt i juni 2011, og er et stærkt samarbejde på tværs af 11 kommuner, Region Hovedstaden og staten.

En styregruppe og en embedsmandsgruppe har haft ansvaret for at udarbejde et beslutningsgrundlag, som nu er færdiggjort.

Forventer aftale snart

I de kommende måneder er det op til de 11 kommunalbestyrelser, Regionsrådet og staten at
beslutte, om de vil etablere en letbane på Ring 3. Efter den politiske behandling forventes en principaftale godkendt.


Yderligere oplysninger:


  • Formanden for styregruppen i projektet, Karin Søjberg Holst, via kommunikationschef i Gladsaxe Kommune, Ulla Baden, tlf. 22 76 56 22.
  • Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen via pressechef i Region Hovedstaden, Claus Bøggild, tlf. 23 31 95 22.
  • Transportminister Henrik Dam Kristensen via pressechef i Transportministeriet, Jesper Damm, tlf. 40 85 93 88.
  • Pressevagten i Region Hovedstaden, tlf. 70 20 95 88

 

Redaktør