Letbaner giver mange passagerer for pengene


Ny analyse udført af DTU Transport for Region Hovedstaden viser stort potentiale for flere letbaner i hovedstadsregionen


Letbane i Ring 3 på vej

I hovedstadsregionen er letbanen langs med Ring 3 fra Lundtofte til Ishøj tæt på at blive til virkelighed.

Potentiale for flere letbaner

Nu viser en ny analyse af potentialet for flere letbaner i hovedstadsregionen, udført af DTU Transport for Region Hovedstaden, at der kan anlægges et helt net af letbaner til samme pris som én enkelt metrolinje.
Download resumé af analyse af potentialet for flere letbaner i hovedstadsregionen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

Analyser ud fra f​lere parametre

DTU Transports analyse tager udgangspunkt i potentielle passagerer, særlige lokaliteter som hospitaler og universiteter, byudviklingspotentiale og anlægsøkonomi.

Flere linjer vil give stordriftsfordele

Såfremt der anlægges flere letbanelinjer på én gang, så er der både højklasset transport fra A til B og stordriftsfordele, der gør letbaner i et net mere attraktive, end blot en enkelt linje.

Potentiale og udfordringer i centrum

Overordnet set har de korridorer, der også går igennem centrum af København, det største poten­tiale. Men de har samtidig de største tekniske udford­ringer, fordi de løber gennem de smalle brogader.

To forslag

Derfor leder analysen frem til to hovedforslag;

1) Letbane og højklasset busbetjening (såkaldt Bus Rapid Transit, BRT, som er moderne busser, der kører i eget spor) Dette forslag undgår at føre letbaner ind i centrum, bortset fra Frederikssundsvej/Nørrebrogade korridoren, der har særligt stort potentiale for en letbane. Forslaget er således mode­rat i forhold til biltrafikkens fremkommelighed. Forlaget vil rumme 4 BRT-linjer og 3 letbanelinjer med forgreninger, og vil koste omkring 12 mia. kr.

2) Udbygget letbanenet; Dette forslag indeholder flere letbaner, herunder gennem centrum, og prioriterer derfor mere skarpt den kollektive trafik. Forslaget rummer 5 letbanelinjer med forgreninger og vil koste i størrelsesordenen 17 mia. kr.

Professor: Giver højklasset transport

- Beløbene er mindre end for en metrolinje, men de giver store dele af hovedstadsområdet højklasset kollektiv transport i områder, hvor der ikke er økonomi eller tilstrækkeligt passagergrundlag til metro- eller S-tog, og hvor der i dag kun er busbetjening med en meget lav markedsandel. Der er opnået meget store passagerfremgange i den kollektive trafik i de europæiske byer, hvor der er indført moderne letbaner, siger trafikprofessor Otto Anker Nielsen, der står bag analysen.

Masser af fordele ved letbaner

Letbaner kører gennem gaderne på skinner sammen med biltrafikken, og tilbyder dermed høj komfort, stor kapacitet samt kortere rejsetider, når letbanetoget med fortrinsret i krydsene kører igennem en række trafikknudepunkter.

Letbaner er miljørigtige

En letbane, som får sin kørestrøm fra ledninger, udleder mindre luftforurening og CO2 end både busser og biler, og er derfor en stor miljøforbedring for både passagerer og omgivelser.

Gode for handicappede

Letbaner har indstigning direkte i gadeplan, og det giver en god tilgængelighed for gangbesværede, kørestolsbrugere, barnevogne og cykler.

Letbaner er helhedsorienterede

- Analysen viser, at letbaner er en rigtig god løsning, når der skal tænkes visionært og helhedsorienteret i forhold til at løse trængselsproblemerne. Samfundets løsninger må ikke være for lokale, så de kun tilgodeser et snævert område eller en enkelt kommune på bekostning af resten af hovedstadsregionen. Derfor bør vi satse på letbanen, hvis vi ønsker at dæmme op for lange bilkøer og trafikpropper, få et renere miljø og ikke mindst give den kollektive trafik et ansigtsløft, siger regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen (S)

Præsenteres i trængselskommissionen

I Trængselskommissionens idékatalog lægges der op til, at et sammenhængende letbanenet skal undersøges, og Region Hovedstaden vil nu fremlægge analysens resultater i kommissionen.

Fakta:

  • Hovedresultatet af DTU Transports analyse er, at en række korridorer har passagerpotentiale for højklasset kollektiv transport.
  • De radiale korridorer, der leder fra de nære forstæder ind til Københavns centrum har klart størst passagerpotentiale.
  • I mange europæiske storbyer anlægges der letbaner i de ydre forstæder, hvor der ikke er markedsgrundlag for egentlige tog (f.eks. Paris og London), i de centrale bydele, hvor der ønskes tæt dækning og hurtig adgang til standsningssteder (f.eks. Rom og Budapest), og som radiale linjer mellem forstæder og centrum (f.eks. Bruxelles og Strasbourg).
  • Letbanen langs Ring 3 er et godt eksempel, som blev udtænkt i det gamle Københavns Amt. Region Hovedstaden, Staten og 11 kommuner står bag, og når den er færdig i 2020, vil letbanetog med afgang hvert 5. minut transportere 43.000 mennesker om dagen til 27 forskellige stationer.
Yderligere oplysninger hos:
  • Vibeke Storm Rasmussen (S), regionsrådsformand i Region Hovedstaden, tlf. 43 64 25 21 (hjemme)
  • Otto Anker Nielsen, trafikprofessor, DTU Transport, 45 25 15 14, oan@transport.dtu.dk.
  • Pressevagten i Region Hovedstaden, tlf. 70 20 95 88
Redaktør