Lettelse i Region Hovedstaden over økonomiaftale


Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen udtrykker lettelse over aftalen mellem Danske Regioner og regeringen om økonomien for 2015. Der er udsigt til en mindre besparelse end frygtet.

Under halvdelen af frygtet besparelse

Selvom regionsrådsformand Sophie Hæstorp
Andersen (S) betegner det som en stram aftale, bliver besparelserne for Region Hovedstaden på ca. 300 mio. kroner, altså under halvdelen af de 700 mio. kroner man tidligere frygtede at skulle spare.

Dermed forventer Region Hovedstaden at kunne undgå alvorlige personalemæssige konsekvenser.

Byggeloft løftet

Også på anlægsområdet har regionerne fået løftet det loft, der bl.a. bestemmer, hvor meget der må bruges på investeringer og byggeprojekter i regionen.

Det større råderum betyder ikke ligefrem nye investeringer, understreger Region Hovedstaden, men blot at man nu er fri for at skulle foretage dramatiske annulleringer af anlægsarbejder.

Derfor udtrykker Sophie Hæstorp Andersen i dag lettelse over aftalen mellem Danske Regioner og regeringen om økonomien for 2015.

Har været bekymret for borgere og ansatte

”Gennem disse forhandlinger har jeg først og fremmest været bekymret for vores patienter og vores ansatte på hospitaler og virksomhederne i regionen. For de knokler i forvejen hårdt for at hjælpe og servicere borgerne. Derfor er jeg lettet over, at regeringen og regionerne har landet den her aftale, der betyder, at vi får et lidt større råderum end først forventet”, siger hun men understreger samtidig, at aftalen ikke ligefrem er et drømmescenarie.

Stadig en stram aftale

”Det er jo en stram aftale. Den betyder, at vi skal spare ca. 300 mio. kroner, og det vil kunne mærkes. De præcise konsekvenser for eksempelvis hospitalerne må vi vente med, indtil vi har regnet lidt på resultatet. Vi skal også diskutere dette i vores regionsråd, og vi vil så hurtigt som muligt få en dialog i gang med hospitalerne om, hvordan besparelserne kan blive gennemført”, siger Sophie Hæstorp Andersen.

Hun påpeger i den forbindelse, at besparelserne vil ske på en måde, der så vidt muligt undgår at ramme regionens patienter.

FAKTA


Aftalen mellem Danske Regioner og regeringen indebærer:

  • Fortsat implementering af udredningsret, bygning af nye sygehuse, akutmodtagelser, ligestilling af psykiatri med somatik mv. Regeringen har i øvrigt ønsket dæmpet vækst i sygehusaktiviteten.
  • En realvækst på sundhedsområdet på 0,5 procent eksklusiv tilførsel af nye midler til psykiatriområdet via satspuljen.
  • Statens Seruminstitut har skønnet lavere udgifter til medicintilskud via sygesikringen i 2014 og 2015 på 493 millioner kroner. De midler bliver på det regionale sundhedsområde og målrettes stigende udgifter til sygehusmedicin.
  • En vækst i aktiviteten på sygehusene på 2 procent, som skal finansieres ved krav om øget produktivitet på sygehusene.
  • Aftalen indeholder et anlægsniveau på i alt 7 milliarder kroner, hvilket afspejler, at kvalitetsfondsbyggerierne er godt i gang i alle regioner. Der er imidlertid lagt op til et loft for de øvrige anlægsudgifter på 2,4 milliarder kroner (ekskl. psykiatri og øvrige statslige investeringstilskud) i 2015.

Yderligere oplysninger:

  • Pressevagten i Region Hovedstaden, tlf. 70 20 95 88
Redaktør