Lighed i sundhed og fokus på borgeren er centrum for den nye sundhedsaftale


Region Hovedstaden, regionens kommuner og de praktiserende læger sætter nye mål for bedre sammenhæng i sundhedsydelserne for regionens borgere

​​

En yngre mand får det psykisk dårligere og dårligere. Til sidst bliver hans venner så bekymret, at de beder ham om at tage op til sin praktiserende læge. Lægen anbefaler en indlæggelse på et af Region Hovedstadens psykiatriske centre. Efter et par måneder har han fået så meget mod på tilværelsen, at han rykker tilbage i sin lejlighed. I en periode er det dog nødvendigt at få hjælp fra kommunen med en støttekontaktperson, indtil han kan klare hverdagen selv. 

Dette er et eksempel på, at behandling ofte kræver et velfungerende samarbejde mellem regionen, kommunen og lægen, og det samarbejde sikres gennem en sundhedsaftale.

Samarbejde på tværs af sektorer

Region Hovedstaden og kommunerne i regionen har i samarbejde med de praktiserende læger derfor udarbejdet et oplæg med fire overordnede politiske visioner for den kommende fælles sundhedsaftale.

De fire visioner har den fælles målsætning, at borgeren skal være i centrum. Den enkelte skal i højere grad inddrages i sit eget forløb og der skal i endnu højere grad være fokus på lighed i sundhed Samtidig skal aftalen danne grobund for udvikling og udbredelse af nye samarbejdsformer.

Fire overordnede visioner for den nye sundhedsaftale

En sundhedsaftale er en aftale mellem de Region og kommuner om fælles målsætninger og gensidige forpligtelser og samarbejde relateret til forebyggelse, behandling, pleje og rehabilitering.

Sundhedsaftalen har især fokus på samarbejdet omkring sårbare grupper som f.eks. den ældre medicinske patient, psykisk syge og sårbare børn.

- Med denne tredje generation af sundhedsaftalen vil vi bygge videre på de gode erfaringer, som vi har fra de to foregående sundhedsaftaler. Vi sætter borgeren i centrum og vores fokus er uddelt på den oplevelse - altså selve den effekt borgerne får ud af aftalen, siger Per Seerup Knudsen (S) formand for sundhedskoordinationsudvalget i Region Hovedstaden.

Sundhedstilbuddene tilpasses den enkeltes behov

Let og lige adgang til sundhed er et grundlæggende princip i det danske sundhedsvæsen, og i nogle situationer kræver lighed netop differentierede tilbud tilpasset den enkelte persons situation, ressourcer og behov.

Et stærkt samarbejde og en højere grad af inddragelse af den enkelte skal være med til at sikre dette.

Vil sikre fleksibilitet og kvalitet i samarbejdet

- Vi skal indrette og udvikle de sundhedstilbud, vi tilbyder borgerne bedre, så vi tager større hensyn til borgernes ønsker og deres situation. For os er det væsentligt, at samarbejdet mellem de forskellige instanser kommer i fokus, så vi sikrer fleksibilitet og kvalitet. I sundhedsaftalen vil vi derfor udvikle og afprøve forskellige organisationsformer og samarbejdsmodeller, der passer til de opgaver, der skal løses, siger Ninna Thomsen (SF), næstformand i sundhedskoordinationsudvalget og sundhedsborgmester i Københavns Kommune.

- Vi er nået langt i vores samarbejde men desværre er der stadig for mange borgere, der ikke får eller kan fastholdes i de relevante tilbud.  Vi vil derfor understøtte, at der sættes et klart fokus på udviklingen af vores samarbejde for de mest sårbare og udsatte grupper siger Birgitte Alling Møller

Fakta

 • De fire politiske målsætninger for sundhedsaftalen:
  - At borgeren oplever høj kvalitet og sammenhæng i indsatsen
  - At borgerne oplever at være samarbejdspart i eget forløb og medvirker i udvikling af det sammenhængende sundhedsvæsen
  - At sundhedsvæsenet bidrager til at skabe mere lighed i sundhed
  - At udvikle og udbrede nye samarbejdsformer.
 • Sundhedsaftaler blev indført med sundhedsloven i 2007
 • Formålet er at sikre sammenhængende patientforløb på tværs af hospitaler, kommuner og praksissektor
 • Sundhedsaftalen udarbejdes minimum én gang i hver valgperiode
 • Den endelige sundhedsaftale skal godkendes af regionsrådet og samtlige 29 kommuner i regionen til efteråret.

Yderlige oplysninger hos:

 • Per Seerup Knudsen (S), formand for sundhedskoordinationsudvalget i Region Hovedstaden, mobil 20 81 52 62
 • Ninna Thomsen, næstformand i sundhedskoordinationsudvalget og sundhedsborgmester i Københavns Kommune, via pressechef Trine Maria, 30 12 22 76
 • Birgitte Alling-Møller, formand for PLO-Hovedstaden, 35 26 67 00
Redaktør