Mange borgere har fået invitation to gange

​Ved en fejl er der sendt invitationer til tarmkræftsscreeningsprogram ud to gange til omkring 5.000 borgere. Det har skabt forvirring. Borgere, som har modtaget to invitationer, behøver kun at sende én prøve ind. Hvis nogle borgere har sendt to prøver, vil begge prøver blive undersøgt.

Vent...
I ugerne 32 og 33 blev der sendt invitationer ud til Region Hovedstadens borgere til det nationale tarmkræftscreeningsprogram. Ved en beklagelig fejl fik mere end 5000 borgere invitationen to gange. 

Alle borgere i Danmark mellem 50 og 74 år har mulighed for at deltage i det nationale tarmkræftsscreeningsprogram og bliver i den forbindelse inviteret til screening for tyk- og endetarmskræft, første gang som 50-årig og sidste gang lige inden man bliver 75 år. En tarmkræftscreening er en undersøgelse af usynligt blod i en afføringstest, som borgeren tager hjemme og sender med posten. 

Region Hovedstaden er ved at undersøge forløbet samt klarlægge hvilke borgere, der har fået invitationen to gange. Det skal understreges, at dette på ingen måde påvirker patientsikkerheden, og at alle prøver bliver undersøgt – også hvis en borger sender to prøver ind. I tilfældet af, at en borger sender to prøver ind med forskellige resultater, vil vedkommende blive indkaldt til yderligere undersøgelse, hvis bare en test er positiv.

Det er en beklagelig hændelse, og administrationen arbejder på at klarlægge, hvad der er gået galt, og hvad der kan gøres for at undgå, at noget lignende sker i fremtiden. 

Region Hovedstadens Tarmkræftscreeningssekretariat kan kontaktes på telefon 38671717, såfremt borgere er i tvivl eller har spørgsmål.
Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor