Mange fag har gode praktikpladsmuligheder

Især inden for bygge- og anlægsbranchen og industrien er der mange ledige praktikpladser. Fordi praktikpladserne er afgørende, når de unge og deres forældre taler om uddannelse, er det vigtigt at de unge kan føle sig sikre på at få en praktikplads.
Der findes mange ubesatte lærlingepladser i hovedstadsregionen – især i bygge- og anlægsbranchen og industrien. Så en erhvervsuddannelse er et trygt valg. Sådan lyder budskabet i kampagnevideo og Facebookannoncer, som Region Hovedstaden netop har lanceret. Det sker som en del af forældrekampagnen Ditbarnsfremtid.dk, der skal klæde forældre bedre på til at tage uddannelsessnakken med deres børn.

- Vi kan se i de undersøgelser, vi har fået lavet blandt forældre, at bekymringen omkring praktikpladser spiller ind, når de rådgiver deres børn om uddannelse. Men vi har brug for, at langt flere vælger en erhvervsuddannelse, så vi får uddannet den faglærte arbejdskraft, vi har brug for. Derfor er det afgørende, at de unge kan føle sig sikre på, at de rent faktisk også kan komme i praktik i løbet af deres uddannelse. Derfor ser jeg også gerne, at vi kommer så tæt som muligt på at få en praktikpladsgaranti på de fag, hvor der er gode beskæftigelsesmuligheder, siger Lars Gaardhøj, formand for Erhvervs- og Vækstudvalget i Region Hovedstaden.

Virksomheder: Vi kan ansætte mange flere lærlinge
De seneste tal fra Undervisningsministeriet viser, at knap 90 % af eleverne på alle erhvervsskoler er i praktik i en virksomhed. Og at praktikpladsmulighederne mange steder er gode, kan virksomheden Flextek A/S, der leverer robotter og værktøjsmaskiner til metalindustrien, skrive under på.

- Praktikpladsmanglen har i flere år fyldt meget, men det er slet ikke et billede, der passer på industrien. Her mangler vi især industritekniker- og automatikteknikerlærlinge. Det skyldes, at der er stor fremgang i fremstillingserhvervene, og at erhvervsuddannelsesreformen har betydet dygtigere og mere motiverede lærlinge, som er meget efterspurgte, siger direktør Henning Dam. Han er i øvrigt også formand for netværket Supportteam for industriteknikeruddannelsen.

- Her sidder blandt andet 10 virksomheder fra Hovedstadsområdet, der alle efterlyser flere industriteknikerlærlinge. Vi kan finde praktikpladser til alle, der starter på den uddannelse, siger han.

Entreprenørvirksomheden Barslund A/S fra Kvistgård ved Helsingør er et eksempel på, at der også er rigtig gode praktikpladsmuligheder i bygge- og anlægsbranchen. 

-Vi ansætter stort set alle, der søger læreplads hos os. For vi har den holdning, at vi er nødt til at tage ansvar for at uddanne den faglærte arbejdskraft, som vi både nu og i fremtiden har behov for. Pt har vi 26 lærlinge, og det er både struktører, maskinførere, brolæggere, smede, mekanikere og it-supportere, siger Mette Egesø, HR-chef i Barslund A/S.

Erhvervsskolerne kan vejre den aktuelle praktikpladssituation
Men praktikpladserne hænger ikke på træerne inden for alle erhvervsuddannelser. Og både regionens og arbejdsmarkedets parters arbejder konstant for at sikre fortsat vækst i antallet af praktikpladser.

- Vi vil gerne opfordre til, at de unge og deres forældre tjekker den aktuelle praktikpladssituation, inden uddannelsesvalget skal tages, så de ikke automatisk udelukker et fagområde, fordi de ikke ved, hvor gode praktikmulighederne faktisk er, siger Lars Gaardhøj.

En oversigt over aktuelle praktikpladser kan man finde på praktikpladsen.dk, men da det ikke er alle virksomheder, der opretter deres ledige elev- og lærlingeopslag her, er det en rigtig god idé også at opsøge praktikcentrene på erhvervsskolerne. Her har de tæt kontakt til erhvervslivet, og mange vil blive overraskede over, hvor mange praktikpladser de står med på hånden.

Det gælder f.eks. mureruddannelsen på Erhvervsskolen Nordsjælland.

- Vi har generelt nemt ved at finde praktikpladser til vores murerlærlinge, og lige pt har vi faktisk en liste med 14-15 mestre, der efterlyser lærlinge. Der er virkelig et stort behov lige nu, og der går ingen ledige murersvende rundt. Jeg har ikke været ude for så stor en efterspørgsel på murere før, og jeg blev uddannet i 1972, fortæller Hans Henrik Tonsberg, murerfaglærer på Erhvervsskolen Nordsjælland.

FAKTA
Om kampagnen Ditbarnsfremtid.dk
Region Hovedstaden har i samarbejde med de fem regioner og en lang række andre samarbejdspartnere lanceret kampagnen Ditbarnsfremtid.dk, der skal klæde forældre bedre på til at tage uddannelsessnakken med deres børn og gøre opmærksom på de mange muligheder, der ligger i erhvervsuddannelserne.

Om manglen på lærlinge
Region Hovedstadens Vækstbarometer 2016 peger på, at mere end hver tiende virksomhed i regionen har ubesatte elev- og lærlingepladser. Og hver femte virksomhed siger, at de kan skaffe plads til flere elever eller lærlinge, end de allerede har.

Hvad gør Region Hovedstaden selv for at sikre flere praktikpladser?
 • Region Hovedstaden har uddannelsesklausuler på de største hospitalsbyggerier. Det måler man i årsværk, og aktuelt har regionen 69,2 årsværk. Region Hovedstaden har i budgetaftalen for 2017 afsat midler til at styrke indsatsen, så klausulerne forvaltes smidigt, og der udvikles standarder, der kan udbredes til andre offentlige aktører.
 • Region Hovedstaden har et mål om 261 nye praktikpladser i driften i egen organisation – og har nu over halvdelen i hus. Med budgetaftale for 2017 har regionsrådet besluttet at kortlægge, hvor regionen kan tage flere elever, således man kan nå op på et måltal på 300 årligt.
 • Aktuelt har Region Hovedstaden 469 elever i gang i alt i driften fraregnet social- og sundhedsassistenterne. Det svarer til 13,5 % af regionens ansatte, der er faglærte. 
 • Region Hovedstaden uddanner også social- og sundhedsassistenter, hvor omkring 1000 elever er i gang.
Kilde: Praktikpladsenheden i Region Hovedstaden

Region Hovedstadens eksterne indsats for praktikpladser
 • I 2012 iværksatte regionsrådet Den regionale praktikpladsenhed, som har skabt over 3000 ekstra praktikpladser siden opstart.
 • Den nye målsætning for praktikpladsenheden er 1200 ekstra pladser årligt frem mod 2018. I år er enheden knap halvvejs og har nået 519 pladser (opgjort per juni2016).
 • Praktikpladsenheden sikrer praktikpladser på store byggerier på hele Sjælland, hvor der er skabt 152 pladser inden for det seneste år (opgjort for perioden sept. 2015-april 2016)
 • Aktuelt drøfter Region Hovedstaden i et strategisk rundbord sammensat af erhvervsskoler, organisationer, kommuner og virksomheder, hvordan man på regionalt niveau kan løfte ambitionen i trepartsaftalen om, at skolernes praktikpladsopsøgende arbejde skal styrkes.
Kilde: Praktikpladsenheden i Region Hovedstaden

Om praktikpladsernes indflydelse på uddannelsesvalg
 • 14, 2 % af de adspurgte forældre siger, at sikkerhed for praktikplads kunne få deres børn til at vælge EUD.
Kilde: Undersøgelse mediebureauet IUM og IPG Mediabrands har lavet for Den 

Regionale Ungeenhed, august 2016, blandt forældre, der har børn mellem 14 og 23 år. 520 respondenter.
 • 31 % af de forældre, der ikke vil anbefale deres barn en erhvervsuddannelse, angiver, at det er fordi, de er bekymrede for, om der er praktikpladser nok eller job efterfølgende.
Kilde: Undersøgelse foretaget af Den Regionale Ungeenhed (2016), 128 respondenter i Region Hovedstaden

Om praktikpladssituationen
 • Knap 90 % af alle erhvervsskoleelever er i praktik i en virksomhed.
 • 8 ud af 10 virksomheder beholder lærlinge efter endt uddannelse. 
Kilde: https://ae.dk/analyser/8-ud-af-10-virksomheder-beholder-laerlingen-efter-endt-uddannelse og http://www.uvm.dk/Service/Statistik/Statistik-om-erhvervsuddannelserne/Praktikpladsstatistik

Redaktør