Med Region Hovedstadens nye udviklingsstrategi lægges der op til bredt samarbejde om udviklingen af hovedstadsregionen

Region Hovedstadens nye udviklingsstrategi kan nu læses af borgere og virksomheder, der samtidig inviteres til at komme med input til, hvordan Region Hovedstaden bliver en region for den næste generation.
Vent...

​Antallet af borgere i hovedstadsområdet vil med al sandsynlighed stige med mere end 120.000 over de næste ti år. Det giver udfordringer med trængslen på vejene, med at beskytte grundvandet, reducere vores fælles CO2 og med at få vores fælles ressourcer til at slå til. Så hvordan sikrer vi gode vilkår for mennesker, der lever og rejser i regionen fremover? Det giver Region Hovedstaden et bud på med den nye udviklingsstrategi ’En region for den næste generation’. 


Udviklingsstrategien er Region Hovedstadens overordnede plan for, hvordan regionen løfter sine opgaver indenfor bl.a. miljø, trafik og forskning, og bidrager til et bæredygtigt samfund: Med den sættes rammerne for, at borgerne på tværs af regionen kan leve et godt og sundt liv.
 
”Det er rigtig positivt, at vi bliver flere i regionen, men det skaber også nogle udfordringer. Det gælder fx, når vi skal sikre gode muligheder for at alle kan komme til og fra arbejde, samtidig med at det skal ske på en mere bæredygtig måde end i dag. Det udviklingsarbejde sætter vi en god ramme for med den nye strategi, men vi håber også andre vil komme med deres ideer, så vi i fællesskab kan få fundet de bedste løsninger på de kommende års udfordringer,” siger regionsrådsformaden i Region Hovedstaden, Sophie Hæstorp Andersen (s), der understreger, at regionen ikke kan løse opgaven alene. 
 
Her er der nemlig brug for de ideer og den viden, der findes ude blandt borgerne og virksomhederne. Derfor inviteres alle interesserede til at komme med input til den regionale udviklingsstrategi, der er i høring frem til 27. april 2020. 

En invitation til et bredt samarbejde

Strategien tager afsæt i regionens opgaver inden for regional udvikling; Miljø, uddannelse og kollektiv trafik, men omhandler også andre områder, der har betydning for hovedstadsregionens udvikling. 
 
Derudover er strategien en invitation til et bredt samarbejde med kommuner og andre relevante aktører om hovedstadsregionens fremtidige udvikling. Partnerskaber er – sammen med en innovativ tankegang og et internationalt udsyn – centralt for, at hovedstadsregionen forbliver en ansvarsfuld, grøn og innovativ region, med høj vækst og livskvalitet.


FAKTA: Kort om strategien

Strategien er bygget op om fire strategispor og tre tværgående temaer, og har FN’s verdensmål som pejlemærke. 

Strategispor: 
  • Klima og miljø i balance
  • Uddannelse og kompetencer til fremtiden
  • Effektiv og bæredygtig mobilitet
  • Nye muligheder for et sundt liv

Tværgående temaer:
  • Partnerskaber
  • Innovation
  • Internationalisering
Strategien forventes vedtaget den 19. maj 2020

Høring 

Vi hører gerne fra dig, hvis du har input 
Høringssvar afgives via www.regionh.dk/rus  
Høringsfrist 27. april 2020
Eventuelle spørgsmål kan rettes til Center for Regional Udvikling (center-for-regional-udvikling@regionh.dk) eller til chefkonsulent Lene Jermiin (lene.jermiin@regionh.dk).

For yderligere

Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) via Region Hovedstadens pressevagt på tlf. 7072 9588.

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor