Medarbejdere i slutspurt om Region H’s Verdensmålspris

Der er tæt opløb mellem de tre nominerede initiativer til prisen – initiativer, der handler om dedikeret affaldssortering, minimering af spild og en genbrugsportal.​

Vent...

Hvert år uddeler Region Hovedstaden Verdensmålsprisen til en person eller afdeling, som har bidraget ekstraordinært til bæredygtig omstilling på regionens hospitaler, virksomheder eller centre. De tre nominerede initiativer er nu fundet.

Det har været en svær opgave at vælge mellem de mange spændende initiativer, som er kommet ind, fortæller koncerndirektør Anne Skriver Andersen.

”Det er fantastisk at se de mange spændende initiativer som dedikerede kolleger i hele regionen engagerer sig i. Det har været svært at udvælge de tre nominerede, og det gør mig stolt, at så mange kolleger lægger tid og sjæl i den grønne omstilling. Alle initiativer – store som små – hjælper med at gøre vores region endnu grønnere.”

Dediker​et affaldssortering 

Afdeling for Bedøvelse og Intensiv Behandling, Neurocentret på Rigshospitalet Blegdamsvej
producerer ekstra store mængder plast-, glas- og papaffald hver dag på grund af strenge hygiejnekrav, og efter indflytningen til Nordfløjen var affaldssorteringen ikke optimal. Sygeplejerskerne Cecilie Høyer Stensnæs og Lotte Juul Bredahl meldte sig derfor som miljøambassadører i afdelingen, og de gik 100% ind i opgaven.

"Når vi kan affaldssortere derhjemme, hvorfor skulle vi så ikke kunne på afdelingen? Affaldssorteringen på afdelingen var mangelfuld, og vi manglede klimabevidstheden som en del af dagsordenen på afdelingen. Det ville vi gøre noget ved!” fortæller Cecilie Høyer Stensnæs.

Der er kommet beholdere til pap, papir, plast og glas op i alle rum i afdelingen og beholderne er ledsaget af billeder og beskrivelser af, hvordan man skal sortere affaldet. Herudover har Cecilie og Lotte fundet et godt alternativ til sterilt vand i plastemballage og delt videoer og opslag om affaldssortering på sociale medier internt på afdelingen. De afprøver og afsøger også løbene nye muligheder i forhold til at vælge udstyr og produkter, som er mere miljøvenlige. 

Cecilie og Lotte har været de helt store frontløbere og motiverer resten af afdelingen. 

”Nomineringen er en kæmpe anerkendelse af de tiltag vi har lavet, og forhåbentlig sætter det den grønne omstilling på dagsordenen for flere afdelinger, og prisen vil gøre det synligt, at det kan lade sig gøre at skabe forandring lokalt!" fortæller Cecilie og Lotte. 

 Cecilie Høyer Stensnæs (til venstre) og Lotte Juul Bredahl (til højre).​​

E​nsretning minimerer spild

”Vi må kunne gøre indkøbene smartere, så vi kan minimere udgifterne”. Med det mål mødtes Indkøbsafdelingen på Bornholms Hospital sidste år for at få ryddet op og skabt overblik på lageret. Det blev hurtigt tydeligt, at mange varer endte med at blive kasseret, fordi de enten var udgået eller havde overskredet udløbsdatoen. 

Teamet satte derfor kraftig fokus på at minimere spild på hospitalet. Indkøbschef Pia Tindø, der sammen med sit team er blevet nomineret til Verdensmålsprisen fortæller:

"Vi er et lille hospital, så vi så en mulighed for at blive bedre til at dele og omfordele vores varer. Derfor centraliserede vi indkøbene, så hvert afsnit ikke længere selv skulle stå for indkøb". 

"Det har været en vellykket proces som er lykkedes, fordi vi har arbejdet i tæt dialog med alle afdelingerne. Der er selvfølgelig stadig plads til forbedringer, men nomineringen til Verdensmålsprisen giver os ekstra energi og blod på tanden til at arbejde videre med reducering af spild og ensretning af hospitalets varesortiment", fortsætter Pia Tindø.

Udover den grønne gevinst, hvor spildet er blevet minimeret, har omlægningen givet en økonomisk besparelse på cirka 5 % – på trods af de betydelige prisstigninger vi har oplevet i 2022.

Teamet i indkøbsafdelingen på Bornholms Hospital (fra venstre mod højre): Lene Neumann Andersen, Søren Storbank Bysted, Carsten Larsen, Martin Normann Green og Pia Tindø.​

Genbrugspla​​tformen

Team Genbrug og Donation i Center for Ejendomme og Koncernindkøb i Center for Økonomi har med Genbrugsplatformen i 2022 bragt genbrug af møbler i hele Region Hovedstaden til et helt nyt niveau. 

Genbrugsplatformen er en online platform til formidling af genbrugsmøbler i regionen. Alle i Region Hovedstaden har adgang til platformen og kan her rekvirere genbrugsmøbler til deres afdeling kvit og frit. Hospitaler, virksomheder og centre kan aflevere møbler, som de ikke længere har brug for til Genbrug og Donation, som herefter gennemgår møblerne og pifter dem op, så de er klar til at få et nyt liv et andet sted i regionen. 

Senest er der indgået pilotprojekter med en underleverandør, der kan sprøjtelakere kvalitetsmøbler og få dem til at ligne nyt. 

"Vi er stolte over at være nominerede, og det bekræfter det, vi selv føler og mærker i vores hverdag. Vores kolleger synes initiativet er godt, og det rykker virkelig noget. Der er mange gode møbler, der ikke får lov at leve videre, og det er synd og skam. De udgør stadig en værdi, og den værdi er der ingen grund til går tabt," fortæller enhedschef for Hospitalslogistik i Center for Ejendomme Kristian Kiørboe.

Genbrugsplatformen har tjent sig selv hjem økonomisk på 2,5 måned. Projektet har i løbet af godt 4 måneder sparet indkøb af 1.363 emner og reduceret CO2-udledningen med godt 77 ton, fordi de genbrugte emner ikke skulle produceres på ny.

​Team Genbrug og Donation (fra venstre mod højre): Mark Aalling, Oliver Helge Schou Persson, Mathias Gjerluf Nielsen, Jesper Filtenborg Aagaard, David Ugle, Belinda Neuschäfer Larsen og Zagi von Rosenberg.​

Hva​​d er Verdensmålsprisen?

Verdensmålsprisen er blevet til for at fremhæve og hylde de gode initiativer, der kan inspirere til at gøre Region Hovedstaden endnu grønnere. Regionen uddeler hvert år prisen på 25.000 kr. til personerne eller afdelingen bag det initiativ, som har bidraget ekstraordinært til grøn omstilling på hospitaler, virksomheder eller centre. Dette års vindere kåres d. 3. november. I bedømmelsen lægges særlig vægt på initiativer, som er vokset frem på baggrund af lokalt initiativ, nytænkning, miljøeffekt og bidrag til regionens grønne mål og mål i verdensmålshandlingsplanen, ved f.eks.at spare CO2, ressourcer eller vand, undgå skadelig kemi eller fremme genanvendelse af affald.

Læs mere om Region Hovedstadens arbejde med FNs Verdensmål.

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor