Medarbejdere tester ny version af Sundhedsplatformen

​Opgraderingen af Sundhedsplatformen og Landspatientregistret i februar 2019 betyder især ændrede arbejdsgange, når det gælder den nye version af Landspatientregistret. Over 200 klinikere tester den nye version, og kommer med forslag til rettelser og ændringer.

Vent...
Med de nye versioner af Sundhedsplatformen, SP2018, og landspatientregistret (LPR3), sundhedsvæsenets vigtigste register, kommer en række ændringer i systemet og i arbejdsgangene. 

Det er derfor nødvendigt med uddannelse og test med de klinikere, der bruger systemet i hverdagen. Den første brugertest fandt sted i juni måned. Nu har over 200 klinikere på tværs af fag og hospitaler i Region Hovedstaden og Region Sjælland haft fingrene på tasterne for at teste de nye arbejdsgange og ændringer, der kommer med opgraderingen.  

Overlæge Lisbeth Dammegaard fra Kirurgisk Afdeling, Nordsjællands Hospital har været med til at teste arbejdsgange i operationsmodulet og skulle bl.a. dokumentere data før, under og efter en operation i SP2018, og hun fortæller:  

-Der er ikke så meget nyt for mig, så det skal jeg nok lære, men jeg får nemmere ved at registrere oplysninger om operationskomplikationer og tillægskoder for kræftdiagnoser, fortæller overlæge Lisbeth Dammegaard. Hun ses tv. i billedet sammen med dagens testpartner operationssygeplejerske Susanne Krag fra Rigshospitalet. 

Både sygeplejersker, ergo- og fysioterapeuter, læger og lægesekretærer fra udvalgte specialer har siddet sammen for at arbejde med realistiske scenarier fra hverdagen. Det har givet dem indsigt i de nye ting, der kommer med SP2018. Udover klinikere deltog 29 kliniske it-konsulenter fra Region Hovedstaden og seks HelpDesk-medarbejdere fra Region Sjælland i testen.

Nyt med SP2018 

Med den nye version af Sundhedsplatformen får brugerne et opdateret design med en række nye funktioner.  

- Det har været spændende at se den nye version af Sundhedsplatformen, og jeg glæder mig til at arbejde med den nye anatomiske skitse af patienten, Avatar, hvor jeg nemt får et billede af patientens behandling med dræn, sårpleje og katetre, fortæller sygeplejerske Stine Holm Jensen fra Plastik- og Brystkirurgisk afdeling på Sjællands Universitetshospital. 

Med SP2018 kommer der nye skærmbilleder med fx andre tabeller, farver og ikoner. 

-Det er ærgerligt, at de ikoner, som vi lige havde vænnet os til, kommer til at se anderledes ud, og så er der nogle ikoner, der minder om hinanden, og det skaber noget forvirring, så det har vi indberettet som noget der skal ses på, fortæller lægesekretær Lisbeth Berggren, Kirurgisk Afdeling på Slagelse Sygehus. 

De nye farver overraskede nogle af klinikerne og fik ændringerne til at virke større ved første øjekast, end de egentlig var. 

Den største forandring ligger i LPR3

Det nye landspatientregister, der er bygget ind i SP2018, ændrer måden at registrere på. Det betyder bl.a., at alt afdelingsspecifikt data om patienten samles under et forløbselement i systemet. Og som noget andet nyt skal sekretærerne både indberette patientkontakter og forløbselementer til Landspatientregistret.   

De største ændringer i SP2018 vil være i forbindelse med kræftpakker, henvisninger og visitation, der indebærer ændrede registreringer til LPR3. Det var et af resultaterne fra testen, hvor deltagerne efter dagens arbejde gav deres respons på spørgsmål i et spørgeskema.   

-Vi kommer til at bruge noget tid på at lære de nye termer og begreber at kende, men vi ser frem til at få et bedre overblik med de nye patientkontakter, siger SP-nøgleperson, lægesekretær Jeanette Bille fra Ortopædkirurgisk Afdeling på Amager og Hvidovre Hospital (th) med teamkollegaen Bonni Erleben.

Mange af deltagerne har udtrykt stor tilfredshed med, at strukturen i LPR3 fremstår mere intuitiv og naturlig. Sekretærerne fremhæver dog, at der med LPR3 følger mange nye udtryk og termer, som de er nødt til at lære. 

Klinikerne fandt fejl

Undervejs i testen har klinikerne fundet en række fejl og uhensigtsmæssigheder. Og det var netop testens formål, da Center for IT, Medico og Telefoni (CIMT) i Region Hovedstaden har brug for klinikernes umiddelbare respons på det nye indhold.  

Fysioterapeut Charlotte Ståle Sundstrup og Troels Stisen Ruthner fra Ergo-Fysiopterapi på Rigshospitalet testede arbejdsgange i gruppedokumentation, men noget drillede undervejs. Det er nu indberettet som en fejl, som CIMT vil vurdere og om nødvendigt rette, inden undervisningen i SP2018 begynder i uge 48.    

På trods af bøvlet med dagens registreringer ser de begge frem til at arbejde med SP2018. 

- Det ser ud til, at der er lyttet til os, da nogle af de forslag, vi er kommet med undervejs, nu er arbejdet ind i systemet, siger fysioterapeut Charlotte Ståle Sundstrup og fortsætter:  

Fakta om testen med klinikerne

Det primære formål med en brugertest er at finde fejl i løsningen. 

Klinikerne har bl.a. testet henvisninger og visitation, medicinmodulet registrering og indberetning til LPR3 – og har indrapporteret i alt 324 fejlrapporter.  

Mange af de indmeldte fejlrapporter er kendte fejl, brugerfejl eller ændringsønsker, men der er også fundet nye fejl, som CIMT ville have svært ved at finde selv. 

Læs mere om opgraderingen

Læs mere om opgraderingen


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor