Medarbejderudtalelse om SPOT-måling

​Region Hovedstadens Regionale Medarbejderudvalg (RMU) har på sit møde den 20. december 2018 drøftet den første spotmåling med 5 udvalgte temaer omhandlende den elektroniske patientjournal Sundhedsplatformen.

Vent...

Graf1 SPOT.jpg

I løbet af 2019 foretages der yderligere to SPOT-målinger som supplement til den årlige og lidt større tilfredshedsmåling, som forventes gennemført i forsommeren 2019.

Læs pressemeddelelse: Stadig blandet tilfredshed med Sundhedsplatformen


Medarbejderudvalget roser regionen for på denne måde at skabe åbenhed om de indtryk og erfaringer vores kolleger på hospitalerne har med Sundhedsplatformen. Det ligger fint i tråd med den åbenhedspolitik, som regionen udlever i disse år – og er den eneste måde, hvorpå vi kan arbejde videre med forbedringer og kulturen omkring Sundhedsplatformen.

Udvalget noterer sig, at målingen på mange stræk bekræfter det billede, som medarbejderne har af Sundhedsplatformen. Særligt medicineringsområdet har lav tilfredshed, og derfor er udvalget glad for, at der kastes megen energi ind i at forbedre de processer. Håbet er, at opgraderingen til LPR3 og SP18 den 2. februar giver yderligere lettelser, men udvalget er også opmærksom på, at alle problemer ikke er løst med opgraderingen, og at der fortsat vil være et stort arbejde med at videreudvikle medicineringsområdet.

Udvalget noterer sig også, at variationen i svarene fortsat er meget stor – lige fra medarbejdere, som er tilfredse - til en fortsat stor andel medarbejdere, der er meget kritiske. Derfor er der også fra det regionale samarbejdsudvalg stor opbakning til at intensivere forbedringerne af Sundhedsplatformen – og gerne med større hastighed.

Endelig noterer udvalget sig, at indsatsen med individuel brugertilpasning, hvor regionens læger tilbydes individuel hjælp til optimering af brugerfladen, ser ud til at bære frugt.  

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor