Medicin-håndtering i SP: Forbedringer på vej

​Medicinhåndteringen i SP er for besværlig. Nu afsættes 15 mio. kr. til forbedringer, og der er lagt en plan for optimeringer, der skal udføres i løbet af foråret.

Selvom FMK og medicinmodulet løbende er blevet forbedret siden første go-live i maj 2016, er medicinhåndteringen i SP stadig for besværlig. Der er behov for betydelige forbedringer, og i slutningen af januar blev otte systemudviklere fra Epic i USA derfor fløjet til Danmark, hvor de sammen med klinikere og driftsorganisationen skulle finde holdbare løsninger.

På baggrund af besøget er der identificeret en række problemer og prioriteret optimeringsønsker i forhold til lægernes og sygeplejerskernes brug af både medicineringsmodulet og FMK.

"Medicinhåndteringen er for besværlig og tidskrævende – derfor skal medicinmodulet forbedres. Klinikerne og systemudviklerne har nu skabt overblik over forbedringsopgaven, og det betyder, at vi nu kan give arbejdet højeste prioritet," siger koncerndirektør i Region Hovedstaden Svend Hartling.

Penge afsat, plan på plads

Region Hovedstaden og Region Sjælland har samlet afsat knap 60 mio. kr. i 2018 til forbedringer i Sundhedsplatformen. Heraf skal 15 mio. kr. gå til forbedringer på medicineringsområdet.

Der er nu udarbejdet en plan - de første løsninger udføres i slutningen af februar. Herefter udføres en række forbedringer frem mod sommerferien. Medarbejderne vil blive orienteret i takt med at løsningerne kan tages i brug.

"Vi ønsker, at arbejdsgangene bliver nemmere. Derfor sætter vi nu ekstra midler af til området, så vi kan sætte flere kræfter ind på at få løst problemerne," siger Svend Hartling.Redaktør