Mellemledernes indsats var afgørende under COVID-19

​Da presset på de lungemedicinske afsnit i foråret blev øget i takt med flere indlæggelser, var mellemlederne nøglen til at få det til at køre rundt.

Vent...

Det var i sandhed en turbulent tid, der mødte medarbejderne på lungemedicinsk afdeling, da COVID-19 gjorde sit indtog i foråret. Ledende overlæge på lungemedicinsk afdeling på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Helle Frost Andreassen, der er blevet indstillet til Lederprisen, der i år omhandler ledelse i turbulente tider, fortæller: 


”Vi så jo alle sammen billederne fra Italien og vidste godt, at der var behov for at vi kom hurtigt i gang med forberedelserne. I starten forberedte vi os bl.a. på skrækscenarierne, hvor vi potentielt kunne stå i en situation, hvor vi skulle vælge, hvilke patienter fra 65 år og op, der skulle på intensiv afdeling og hvilke, der ikke skulle.” 

Helle Frost Andreassen, der har været ledende overlæge på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital siden 2013, skulle heldigvis ikke træffe samme svære beslutninger som kollegerne i Italien. Der var dog stadig betydeligt pres og navnlig fyldte det ubekendte meget hos de medarbejderne, som var tættest på COVID-patienterne. Det krævede en hurtig organisatorisk indsats fra ledelsen:

”Vi mødtes på forskellige organisatoriske og ledelsesmæssige niveauer, men vi kunne selvfølgelig ikke forberede os på alle aspekter af denne her ukendte sygdom, hvor mange af vores normale behandlingsprocedurer pludselig ikke virkede. Men vi kunne sætte ind i noget af det organisatoriske og det gjorde bl.a., at vi i relativt god tid, havde en klar plan for, hvor patienterne skulle ligge,” fortæller hun og fortsætter med at give indblik i fordelen af at have medarbejdere med et internationalt netværk:

”Lungemedicinsk afdeling har heldigvis et godt netværk med kolleger i bl.a. Italien og Holland, der på det tidspunkt var længere fremme ift. COVID-19-pandemien. Vi brugte deres erfaringer til hurtigt at udvikle behandlingsinstrukser og flowcharts, der tydeliggjorde, hvordan vores medarbejdere skulle agere. På det tidspunkt fandtes der ikke overordnede nationale eller regionale retningslinjer, men det lykkedes os at udarbejde nogle brugbare retningslinjer ret hurtigt.”

Afdelingen underviste personalet på tværs af hospitalet i blandt andet anvendelse af værnemidler og behandlingsinstrukser. Det skete på på flere end 45 kurser, hvor såvel læger, sygeplejersker og øvrigt personale blev oplært. Det var især nødvendigt, da de mange indlagte gjorde, at der skulle rekrutteres personale fra afdelinger, der ikke normalt har erfaring med at behandle respiratorisk dårlige patienter. De kom bl.a. fra kirurgiske afdelinger og fra det lokale vikarkorps, der blev bl.a. undervist af udstationerede lungemedicinske sygeplejersker. 

Mellemlederne en helt central brik

Som leder oplevede Helle Frost Andreassen et øget behov for koordination og tydelighed. Specielt ift. leddet af mellemledere, der typisk består af afdelingssygeplejersker, kliniske sygeplejespecialister og speciallæger:

”Noget af det vigtigste var, at vi organisatorisk fandt ud af, hvilke mødefora vi skulle have i afdelingen. Vi mødtes næsten dagligt og skulle hele tiden være på forkant med den seneste evidens og nationale vejledninger, ift. retningslinjer og værnemidler. Det var også helt centralt, at leddet af mellemledere var med i loopet, da det i høj grad er dem, der har den daglige kontakt til medarbejderne i afdelingen. Derfor satte vi også daglige kriseledelsesmøder op med mellemlederne,” siger hun.

De mange skiftende retningslinjer blev bl.a. håndteret ved at sende informationsmails om den seneste udvikling klokken 19:00 hver dag. Men det var langt fra kun den praktiske del af ledelsesgerningen, der fyldte. Arbejdspresset og det ukendte omfang af konsekvenserne af COVID-19 fyldte også meget mentalt hos medarbejderne:

”Personalet var hårdt ramt, og efter et par måneder flyttede vi patienterne med COVID-19 over på vores andet lungemedicinske afsnit. Det var meget vigtigt, at vi også havde fokus på at være anerkendende og motiverende. Mange var også bekymrede for at bringe smitte med hjem og til kolleger, så vi prøvede også at være meget synlige og tilstedeværende i vores ledelse,” fortæller Helle Frost Andreassen og fortsætter med at beskrive, hvordan det ser ud i dag:

”Vi har stadig medarbejdere, der er belastede, så der er bestemt stadig brug for bearbejdning. COVID-19 er nu mere blevet en driftsopgave og heldigvis har vi – også belært af foråret – nu et organisatorisk velfungerende setup, men det fjerner jo ikke bekymringen. Det er en ret stor udfordring at det, vi troede var en midlertidig spidsbelastning, nok viser sig at have en mere permanent karakter. Vi troede vi skulle holde rækværket i et par måneder, men det bliver jo nok snarere et par år.”

Løft af lungemedicinsk behandling

Hverdagen med COVID-19 på lungemedicinsk afsnit gør, at indsatsen fra foråret og de ledelsesmæssige procedurer er kommet for at blive, da det er bl.a. blevet nødvendigt at undervise alt personale i hygiejne, adfærd og værnemidler. Umiddelbart en stor opgave, men Helle Frost Andreassen er optimistisk:

”Det ville jo være helt forkert at sige, at vi ikke har været pressede og mange mærker stadig eftervirkningen af den tid. Men en vigtig del af fortællingen er også den energi og professionalisme, der har gennemsyret afdelingen. Vi er virkelig rykket sammen i bussen og har fået en viden, der kan være med til at løfte den lungemedicinske behandling på et generelt niveau, som jeg ellers ikke tror ville have været muligt.”

Ifølge Helle Frost Andreassen er forskningsområdet og kompetenceudviklingen også blevet løftet. Den hurtige koordinering og det nødvendige samarbejde på tværs af specialer er en anden udvikling, hun også gerne ser bevaret. Men mest af alt, baserer hun sin optimisme på det samarbejde, hun har været vidne til:

”Jeg blev enormt overrasket over at blive nomineret til Lederprisen, men det er jo kun muligt pga. et overvældende godt samarbejde og en topprofessionel og dedikeret indsats af alle involverede. Det er en alvorlig tid vi er i, men jeg er fuld af fortrøstning og er bare taknemmelig over, at være en del af så stærkt et hold.”

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor