Mentorer holder godt fast i udsatte elever på erhvervsskoler


Danmarks største forsøg med mentorordninger på erhvervsuddannelser nedbringer frafaldet markant.

​​

Når en klassekammerat eller en voksen forklarer besværlige skoleopgaver, sender en opmuntrende mail, tager en snak på gangen eller på en cykeltur om livets besværligheder, så holder udsatte elever på erhvervsskolerne fast i skolebænken i stedet for at droppe ud.

Det viser Danmarks største forsøg med mentorordninger på erhvervsuddannelser, ”Relationer der Forpligter”, som er gennemført i et samarbejde mellem tre erhvervsskoler og støttet af Region Hovedstaden.

I perioden 2011-12 fastholdt ”Relationer der Forpligter” 1.220 udsatte elever i uddannelse ud af de 1800, der deltog i projektet.

- Normalt ville vi forvente, at hver anden fra denne målgruppe falder fra undervejs. Med mentorordninger har vi fastholdt 69 procent. Mentorerne er gennem hele projektperioden blevet bedre og bedre til at fastholde eleverne, siger projektleder Charlotte Gjermandsen, der er Pædagogisk Udviklingskonsulent på Teknisk Erhvervsskolecenter (TEC), som er en af de deltagende erhvervsskoler.

Formanden for regionens uddannelsesudvalg Marianne Stendell (S) glæder sig over resultaterne.

- I hovedstadsregionen kommer vi om få år til at mangle faglært arbejdskraft til de store sygehusbyggerier og infrastrukturprojekter. Vi har derfor meget stor interesse i at fastholde de unge på deres erhvervsuddannelse. Med det her projekt har vi skabt bedre muligheder for, at unge, der har det svært i uddannelsessystemet, får redskaber og mod til at gennemføre en erhvervsuddannelse, siger Marianne Stendell.

Til glæde for udsatte elever

Den udsatte gruppe af elever har typisk en kombination af personlige, sociale og faglige problemer, som ofte udmønter sig i manglende motivation for uddannelsen og højt fravær.

Flere af de unge har heller ikke ansvarlige voksne i deres liv, som de kan tale om personlige forhold med. Når der skabes en god relation mellem mentor og elev, oplever mange unge derfor, at de føler sig forpligtet til at arbejde med deres problemstillinger og fortsætte på deres uddannelse, viser evalueringen af ”Relationer der Forpligter”.

Mentor og elev har typisk ugentlig kontakt, som kan være både formelle samtaler i enerum, tilfældige samtaler på gangen, telefonisk kontakt, mails og facebook, men også cykel- og gåture. Generelt peger mentorerne på, at de i høj grad støtter personligt og socialt, mens hjælp til praktiske problemer ikke fylder så meget.

Aldrig klaret det uden sin mentor

Ellenor Helene Gravengård Sørensen er halvvejs igennem sin uddannelse som bygningsmaler. Hun er sikker på, at hun aldrig var kommet så langt uden sin mentor.

- Jeg har altid haft det svært i skolen – bl.a. fordi jeg har ADHD. Jeg taler for meget og bliver frustreret og højrøstet. Så hjælper min mentor, som også er min klassekammerat, mig. Hun forklarer tingene, så jeg kan forstå dem og hjælper mig med at blive positiv i stedet for at give op, siger Ellenor Helene Gravengård Sørensen.

Større skoleglæde

Evalueringen af projektet viser desuden, at 3 ud af 4 elever har fået større skoleglæde. Og hele 84 procent er blevet bedre til selv at finde løsninger på deres problemer.

- Flere af vores elever slås med personlige problemer end tidligere, og med ”Relationer der Forpligter” har vi udviklet mentorordninger til at blive en fast succesfuld del af vores fastholdelsestilbud” siger Jesper Clausen, vicedirektør på TEC.

Fakta om ”Relationer der Forpligter”:

  • Projektet er gennemført i samarbejde mellem Teknisk Erhvervsskolecenter (TEC), Uddannelsescenter København Vest (CPH WEST) og Social- og Sundhedsuddannelses Centret (SOSU C).
  • Region Hovedstaden støtter projektet med 7 millioner kroner i regionale udviklingsmidler. Derudover støtter EU's Socialfond med 7,6 millioner kroner.
  • Der er blevet udviklet og afprøvet fem forskellige mentorordninger – blandt andet en ung-til-ung-mentorordning.
  • Næsten 200 mentorer har hjulpet næsten 1800 mentees (elever).
  • Fra 2011 til 2012 er fastholdelsesgraden steget fra 66 % til 69 % for elever, der har en mentor. Dermed er fastholdelsesprocenten nu lige så høj for de udsatte elever, der er med i mentorordningerne, som for elever uden mentor.


Yderligere oplysninger hos:

  • Marianne Stendell (S), formand for Region Hovedstadens Udvalg for fremtidens uddannelse og forskning, mobil 23 41 01 57.
  • Jesper Clausen, vicedirektør på TEC, mobil 25 45 30 00.
  • Charlotte Gjermandsen, projektleder for ’Relationer der Forpligter’, mobil 25 45 36 82 (kontaktperson til
  • Ellenor Helen Gravengård Sørensen.)
  • Pressevagten i Region Hovedstaden, tlf. 70 20 95 88
Redaktør