Millionsatsning skal fastholde yngre forskere

​Region Hovedstadens Forskningsfond afsætter 24 mio. kr. til yngre forskere inden for sundhedsforskning. Målet er at opretholde et innovativt forskningsmiljø og fastholde forskere, der er færdige med deres ph.d.

​Der skal skabes flere karriereveje for yngre forskere i sundhedsvæsnet.

Derfor har Region Hovedstadens Forskningsfond i år har besluttet, at 24 mio. kr, skal bruges til at støtte yngre post.doc forskere. I alt har Region Hovedstadens politikere afsat 25 mio. kr. til sundhedsforskning. Det betyder, at fonden har brugt næsten hele puljen til at fremme udviklingsmulighederne for yngre forskere i sundhedsvæsnet.
”Når vi vælger at prioritere de yngre forskere, handler det i høj grad om at give dem mulighed for at fortsætte deres karriere, efter de har skrevet deres ph.d. I dag er der flere af dem, der ikke fortsætter med forskning, fordi karrierevejene har været både mangelfulde og uklare. Dermed taber vi potentielt gode idéer og stærke forskningskompetencer. I stedet skal vi turde satse på dem, ” siger koncerndirektør i Region Hovedstaden, Svend Hartling.

Klart signal til yngre forskere

I Region Hovedstadens forskningsstrategi for sundhedsforskning er et strategisk mål netop at skabe flere karriereveje i sundhedsvæsnet for at sikre, at de nødvendige kompetencer kan bidrage til at løse de langsigtede udfordringer, som sundhedsvæsenet står over for.
Derfor kan midlerne i 2020 kun søges af forskere, som er på et tidligt stadie i deres forskerkarriere i Region Hovedstaden. Det vil sige forskere, der har en forsvaret eller dokumenteret antaget ph.d. grad/disputats inden for de seneste fire år.
”Formålet med Region Hovedstadens sundhedsforskning er, at den skal bidrage til, at borgere og patienter får sundhedsydelser, der holder høj international kvalitet. Og for at lykkes med det, er vi nødt til at have et stærkt forskningsmiljø. Så beslutningen om at satse på yngre læger er helt rigtig,” siger formand for Udvalget for Forskning, Innovation og Uddannelse i Region Hovedstaden, Lars Gaardhøj (S).
Forskningsfondens midler skal især bruges til etablering af nye forskningsprojekter, og derfor bevilliges der maks. 600.000 kr. per projekt.

Fire strategiske områder

Bevillingerne fordeler sig på de områder, som er beskrevet i Region Hovedstadens forskningsstrategi for 2018-2022. Strategien udpeger fire prioriterede forskningsområder samt adresserer metoder og redskaber til at nå i mål med den overordnede forskningsstrategiske ambition. De fire prioriterede områder er:
  • Klinisk forskning
  • Forskning i forebyggelse og sundhedsfremme
  • Forskning i individbasseret medicin/præcisionsmedicin
  • Sundhedstjenesteforskning 

Fakta om Forskningsfonden

  • Regionsrådet etablerede i 2008 Region Hovedstadens Forskningsfond til Sundhedsforskning med et ønske om at sætte fokus på sundhedsforskning.
  • Forskningsfondens overordnede formål er at styrke forskning inden for en bred vifte af sundhedsfaglige emner, der på bedste vis kan bidrage til at løse sundhedsvæsenets udfordringer.
  • Fonden har igennem en årrække støttet strategiske forskningsprojekter af høj kvalitet, og den er et vigtigt virkemiddel i den fortsatte udvikling af sundhedsforskningen i Region Hovedstaden.
  • Siden 2009 er ca. 200 mio. kr. blevet fordelt på 177 projekter.
Redaktør