Mindre bureaukrati – til gavn for patienterne

Regionsrådet i Region Hovedstaden bevilligede i 2014 tre millioner kr. til afvikling af overflødigt bureaukrati på regionens hospitaler.

​Initiativet tager afsæt i Regionens fælles strategi Fokus og Forenkling. Ud af de tre millioner kr. blev 1,9 millioner kr. udmøntet til at finansiere et egentligt afbureaukratiseringsprojekt.

Projektets har undersøgt, i hvor høj grad det er muligt at optimere frontlinjepersonalets arbejdsgange og procedurer på hospitalerne ved hjælp af en bottom-up proces. Projektet blev igangsat den 1. september 2015 og afsluttes nu.

Nogle af resultaterne er beskrevet i et inspirationskatalog, som kan hentes her.

Redaktør