Ministerinteresse i ambitiøs energirenovering af Hvidovre Hospital

Der ligger en kæmpe gevinst i at få energirenoveret Region Hovedstadens hospitaler, både for klimaet og for økonomien. Torsdag den 11. august mødtes regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen, energi,- forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt, Siemens og ledelsen fra Hvidovre Hospital for at drøfte emnet.​​
Siden januar 2015 har Siemens og Hvidovre Hospital arbejdet sammen om en stor energirenovering, som får turbo på her i efteråret, hvor hospitalets i forvejen store solcelleanlæg bliver tredoblet.

Grønne ambitioner

Energirenoveringen på Hvidovre Hospital er det første på Region Hovedstadens hospitaler. Potentialet er til at forstå: Samarbejdet skal være med til at realisere Hvidovre Hospitals 5-10-15-plan – dvs. at i løbet af 5 år skal 10 procent af hospitalets strømforbrug være dækket af vedvarende energikilder og hospitalets energiforbrug samlet være reduceret med 15 procent.​

- Vores hospitaler bruger enormt meget energi, og derfor er det en utrolig vigtig opgave, at vi får energirenoveret hospitalerne, så vi på den måde kommer tættere på de ambitiøse grønne målsætninger vi har i Region Hovedstaden. Det er væsentligt, at vi fastholder et højt ambitionsniveau på klimaområdet i Danmark, og at vi i det offentlige i stigende grad overgår til grønne energikilder og bruger mindre energi, siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen.

Web-tv: Hvidovre Hospital, Siemens og Region H laver ny renoveringsaftale

​(01:46 min.)

Smart samarbejde

Renoveringen foregår i et såkaldt ESCO-projekt, som er et samarbejde mellem offentlige myndigheder og en privat partner.  Den private partner – i tilfældet på Hvidovre Hospital, Siemens – betaler regningen for planlægning og gennemførelse af energiprojektet. Dermed bliver bygherrens budget ikke belastet, og den private partner får sin investering retur som en del af de besparelser, som hospitalet vil få ved et lavere energiforbrug.

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt ser frem til at drøfte de perspektiver, som ligger i energirenovering af offentlige bygninger, sådan som det foregår på Hvidovre Hospital.

 - Der ligger et stort potentiale i energibesparelser, for den billigste og mest klimavenlige energi er nu engang den, som vi ikke bruger. Det er spændende med offentligt-private partnerskaber på energiområdet, og jeg håber, at vi ser flere som disse i fremtiden, for alle vinder, når hospitalet kan skrue ned for energiforbruget, spare penge på energiregningen og i stedet bruge pengene på bedre sundhedspleje, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Hellere penge på patienter end på varmeregning

Hospitalsdirektør på Hvidovre Hospital, Anders Agger er meget tilfreds med energirenoveringsprojektet.
- ESCO-aftalen giver os mulighed for at sikre hospitalet grøn omstilling i et omfang, som vi hverken har budget eller kompetencer til selv at kunne. Som hospital vil vi naturligvis hellere bruge penge på det, der direkte kommer patienterne til gode, end på at betale varmeregningen, siger hospitalsdirektør på Hvidovre Hospital, Anders Agger.
Hos Siemens er der også stor tilfredshed med projektet:

 - Vi er stolte over at være med til at gennemføre den ambitiøse energirenovering på Hvidovre Hospital. Et centralt element i et bæredygtigt samfund er at begrænse energiforbruget, og her har ESCO-projekterne vist sig meget effektive. Det gavner klimaet i forhold til CO2-besparelser og opgraderer bygningerne og deres tekniske installationer - og hele investeringen betales hjem via energibesparelsen. Jeg håber, at Hvidovre Hospital vil sætte standarden for mange af de øvrige hospitaler og større bygningskomplekser i Region Hovedstaden, siger salgsdirektør hos Siemens, Lars Nielsen.

​Fakta:

  • Samarbejdet mellem Hvidovre Hospital og Siemens begyndte i januar 2015.
  • I efteråret 2016 bliver hospitalets nuværende 3000 m2 store solcelleanlæg udvidet med nye 6000 m2 og dermed til tredobbelt størrelse.
  • Den samlede produktion af el fra solcellerne vil kunne forsyne 800-1.000 husstande om året – svarende til forbruget i en mindre by i provinsen.
  • Hospitalet vil i september 2016 søge om dispensation til at opsætte en enkelt vindmølle langs motorvejen som forsøg i et års tid, for at teste produktion, støj og andre forhold.
  • ​Øvrige energirenoveringsarbejder, som er i gang eller er ved at blive detailplanlagt, omfatter styring af varme og ventilation i sengestuer, renovering og nyt koncept til køling, samt indkøb og opsætning af tusindvis af nye lysarmaturer. I alle de ombygningssager som Hvidovre Hospital er i gang med, er der herudover som del af ESCO-aftalen indarbejdet og projekteret med energisparefunktioner og nye installationer og hardware, så hospitalets mål om besparelser kan nås.

Yderligere kontakt:

  • Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen via pressevagten på presse@regionh.dk eller 7020 9588
  • Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt via pressemedarbejder Rasmus Bjørn på rasbj@efkm.dk eller 41729077
  • Hospitalsdirektør på Hvidovre Hospital, Anders Agger via pressemedarbejder Malene Markussen på malene.markussen@regionh.dk eller 20312459
  • Salgsdirektør hos Siemens, Lars Nielsen via pressechef Rasmus Windfeld på rasmus.windfeld@siemens.com eller 40446060​


 

Redaktør