Myndigheder: Alle borgere kan være trygge ved at ringe 112


Rigspolitiet, Københavns Brandvæsen, Region Hovedstadens Akutberedskab og Vestegnens Politi har fokus på at sikre, at alle borgere har lige adgang til akuthjælp. Det gælder også hjemløse og andre udsatte borgere.

Hjemløse kan som alle andre borgere føle sig trygge ved at ringe 112.

Det blev i dag gjort klart, da Rigspolitiet, Københavns Brandvæsen, Region Hovedstadens Akutberedskab og Vestegnens Politi mødtes med repræsentanter for de hjemløses organisationer og væresteder.

Tvivl om lige adgang

De tre instanser, som alle modtager og behandler opkald på Alarm 112, havde taget initiativ til mødet på baggrund af, at der den seneste tid er sået tvivl om, hvorvidt hjemløse behandles på lige fod med alle andre borgere i alarm-og akutberedskabet.

"Hjemløse er en samfundsgruppe,som kræver særlig opmærksomhed. Når en hjemløs f.eks. har brug for en ambulance er det ofte meget alvorligt. Vi er derfor rigtig glade for,at vi nu indleder et tæt samarbejde med de ansvarlige myndigheder", siger Ole Skou fra SAND, de hjemløses landsorganisation.

Besøg på væresteder

Myndighederne vil blandt andet ud og besøge værestederog herberger, og omvendt vil de hjemløses organisationer bliver inviteret med til uddannelsesdage for alarm-og vagtpersonalet.

"Vi er glade for at mødet kom i stand og er fortrøstningsfulde ved, at opmærksomhedenomkring hjemløsenu skærpes", siger Michael Espensen, daglig leder på værestedet GivDinHånd.

Fokus på kontakten til udsatte og svage borgere

I alarm-og akutberedskabet er kontakten til udsatte og svage borgere, herunder hjemløse, en væsentlig del af arbejdet. Det har myndighederne allerede fokus på.

Men Københavns Brandvæsen, som betjener alarmcentralen i hovedstadsregionen, går nu et skridt videre og vil indhente erfaringer fra de hjemløses organisationer, der kan bruges i videreuddannelsen af alarmoperatører.
 
"Vores alarmoperatører har stor erfaring i at betjene alarmopkald og er også vant til at tale med udsatte borgere. Men det er klart, at vi løbende har fokus på, om der er noget vi kan gøre bedre. Sammen med de hjemløses organisationer vil vi derfor se på, om der er noget, vi skal være endnu mere opmærksomme på i forhold til alarmopkald, der involverer hjemløse", siger Peter Westh, operationschef i Københavns Brandvæsen.

Region: Vi vurderer kun sundhedsfagligt

Der er nu indledt en god dialog med de hjemløses organisationer, da det for myndighederne handler om, at alle borgere skal have tillid til alarm-og akutberedskabet.

"Når regionens ambulancer sendes til borgere med sygdom sker det alene ud fra en sundhedsfaglig vurdering af det akutte behov. Vi sætter også fokus på socialt udsatte og har allerede iværksat et forskningsprojekt alene med det formål at undersøge social ulighed i adgang til akuthjælp", siger Freddy Lippert, Direktør i Akutberedskabet.

Mødes igen om et halvt år

På mødet i dag blev alle mødedeltagerne enige om at mødes igen om et halvt år for at evaluere på, om de hjemløses oplevelse af ligebehandling ved 112-opkald er blevet bedre.


Yderligere oplysninger

  • Region Hovedstadens pressvagt, Tlf. 70 20 95 88
  • Vedr. forskningsprojekt i Region Hovedstadens Akutberedskab: Thea Palsgaard Møller Tlf. 51 90 32 47
  • Vedr. sundhedsfaglige spørgsmål: Sille Arildsen, Tlf. 24 23 59 79
  • Københavns Brandvæsen: Vagthavende operationschef, tlf. 24 29 75 03

 

Redaktør