Ni nye praktiserende læger til Københavnsområdet

Region Hovedstaden tildeler syv områder nye praktiserende læger for at være på forkant med befolkningstilvæksten i 2021. Det vil sikre mindst 14.000 ekstra borgere lægedækning.
Vent...

Befolkningen i hovedstadsregionen vokser, og dermed stiger behovet for antallet af praktiserende læger. Derfor har Udvalget for Forebyggelse og Sammenhæng i Region Hovedstaden besluttet at udvide kapaciteten med ni nye praktiserende læger.

Antallet af praktiserende læger øges med en i Indre by, Østerbro, Valby, Dragør og Rødovre. På Amager og Vesterbro øger vi antallet med to praktiserende læger, hvert sted.

Fordelingen er sket i samarbejde med PLO-Hovedstaden (Praktiserende Lægers Organisation) og kommunerne i regionen ud fra en vurdering af det forventede lægedækningsbehov.

”Det vigtigste for mig er, at hovedstadens borgere sikres en god lægedækning, og at vi med den her fordeling er på forkant med det forventede behov i 2021. Som en ekstra sikkerhed har vi afsat yderligere 10 lægekapaciteter, som vi kan fordele, hvis der opstår uforudsete udfordringer i lægedækningen,” siger Qasam Nazir Ahmad (Å), formand for Region Hovedstadens Udvalg for Forebyggelse og Sammenhæng.

Hver praktiserende læge skal som minimum have 1.600 borgere tilknyttet. Det betyder, at de nye praktiserende læger vil kunne sikre mindst 14.400 ekstra borgere lægedækning.

Lægekapaciteterne vil blive slået op i marts 2020, og de nye praktiserende læger vil være klar til at modtage patienter i 2021.

Fakta om lægedækningen i Region Hovedstaden

  • Der er aktuelt 1.079 aktive lægekapaciteter i almen praksis (en lægekapacitet svarer til en praktiserende læge). Herudover er der 28 kapaciteter, som enten ikke er slået op, eller som er blevet tildelt til en læge, som endnu ikke har tilknyttet patienter. Det samlede antal kapaciteter er således på 1.107 pr. dags dato.
  • Befolkningstallet i regionen forventes fra 2020 til 2021 at stige med yderligere 13.571 til i alt 1.876.607. Derfor udvider regionen allerede nu med yderligere 9 kapaciteter for at kunne dække behovet for praktiserende læger i 2021. Den samlede lægekapacitet vil således stige til 1.116 i 2021.
  • Regionen har siden 2017 udvidet antallet af kapaciteter i almen praksis med 50. Hertil kommer de 10 ekstra kapaciteter, som er afsat som reserve og kan bringes i anvendelse ved uforudsete lægedækningsudfordringer i specifikke områder.
Du kan læse mere om fordelingen og se rapport om Lægedækningsundersøgelse for 2020 samt Prognosen vedr. behovet for lægekapaciteter frem til 2024 på Region Hovedstadens hjemmeside

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor