Nu styrkes forskningen på hospitaler i Region Hovedstaden

Region Hovedstaden bevilger 25 millioner kroner til forskning i bl.a. lidelser i bevægeapparatet, diabetesbehandling, skizofreni, OCD og meget mere

Der er godt nyt for diabetespatienter, patienter med sportsskader, børn med OCD, astma- og allergiplagede danskere og mange andre. 

Region Hovedstadens Forskningsfond til Sundhedsforskning har nemlig for syvende år i træk uddelt 25 millioner kroner til forskning på regionens hospitaler.

Sundhed er mere end den daglige behandling

Det er en glædelig nyhed for borgere i hele landet, understreger Lars Gaardhøj (S), som er formand for Region Hovedstadens Erhvervs- og vækstudvalg.

- Sundhed er mere end selve den behandling og omsorg, som vores dygtige personale leverer hver eneste dag på hospitalerne. Et godt sundhedsvæsen er også et forskende sundhedsvæsen, fordi det er på den måde, at vi for alvor kan være et skridt foran og fx finde frem til, hvordan vi kan blive bedre til at tage udgangspunkt i den enkelte patient, siger Lars Gaardhøj.

Skal gavne hele samfundet

Han henviser til, at det er en præmis for midlerne fra Region Hovedstadens Forskningsfond til Sundhedsforskning, at forskningen skal komme patienter og borgere til gode og gerne også have en bredere samfundsmæssig betydning.

- Forskerne gør en kæmpe forskel, når de udvikler nye sundhedsløsninger eller skaber en større forståelse for f.eks. OCD eller skizofreni. Men forskning handler også om at skabe vækst i samfundet. Den er med til at udvikle den regionale bio-sundhedsklynge i Københavnsområdet, og det er altså noget, man lægger mærke til i udlandet, siger Lars Gaardhøj.

29 udvalgte projekter støttes

I alt modtog regionen 138 ansøgninger af høj faglig kvalitet, som efterfølgende er blevet nøje gransket og vurderet af et stærkt bedømmelsesudvalg af aktive forskere, inden der er blevet tildelt støtte til i alt 29 forskningsprojekter.

Fakta

  • ​Regionsrådet i Region Hovedstaden etablerede Forskningsfonden i 2008 med et ønske om at sætte fokus på sundhedsforskning.
  • Forskningsfonden støtter forskningsprojekter, der har et særligt sigte og/eller understøtter regionens politiske målsætninger.
  • I alt modtog regionen 138 ansøgninger af høj faglig kvalitet, som efterfølgende er blevet nøje gransket og vurderet af et stærkt bedømmelsesudvalg af aktive forskere, inden der er blevet tildelt støtte til i alt 29 forskningsprojekter.
  • Der kunne søges fra tre puljer: En særlig strategisk pulje, hvor temaet i 2015 var forebyggelse, behandling og rehabilitering af lidelser i bevægeapparatet. Her fik to højt kvalificerede projekter i alt 5 mio. kr. i støtte. En pulje på 3 mio. kroner til forskningsprojekter, hvor ansøgeren har en pro¬fessionsbachelor-baggrund. Og en pulje med frie midler til projekter inden for alle aspek¬ter af sundhedsforskningen.
  • I alt er der uddelt 25 mio. kr. fra forskningsfonden i år. De 29 udvalgte projekter har fået støtte på mellem 500.000 og 3,5 millioner kroner.
  • Det er forskerne, som i høj grad er med til at drive sundhedsvæsnet fremad. Det er projekter som de 29, der gør, at lægerne på regionens, ja landets hospitaler kon¬stant bliver bedre til at behandle stadig flere og mere komplicerede sygdomme.

Yderligere oplysninger

  • ​Lars Gaardhøj (S), formand for Region Hovedstadens Erhvervs- og vækstudvalg, mobil 2892 2598
  • Pressevagten i Region Hovedstaden, tlf. 7020 9588

Redaktør