Ny SP-organisation: Fokus på sundhedsfaglige input

​Den 1. januar 2018 lukker programmet bag Sundhedsplatformen (SP), og den nye drifts- og udviklingsorganisation tager over. Klinikerne er stærkt repræsenteret i bestyrelsen samt KAI-styregruppen, og de sundhedsfaglige input sikres via 462 faglige eksperter.

Ny drifts- og udviklingsorganisation på plads

Med afslutning af implementeringen af Sundhedsplatformen er der etableret en drifts- og udviklingsorganisation for Sundhedsplatformen (SP). 
 
Der er stadig et godt stykke vej til SP er helt forankret i hospitalernes hverdag, men i processen med at udvikle og optimere den fælles elektroniske patientjournal, er der lagt op til, at klinikerne får god indflydelse via den governance-struktur, der er etableret. 
 
Efter flere år i en implementeringsfase, bliver 2018 således året, hvor anvendelsen af SP’s mange funktioner for alvor skal forankres i hospitalernes hverdag.
 
”I løbet af 2018 bliver systemet opgraderet, og der kommer nye funktionaliteter til. Det store arbejde med at optimere og forbedre de eksisterende arbejdsgange samt fejlrette og tilpasse systemet til vores behov kan for alvor få luft under vingerne, når vi går over i drifts- og udviklingsfasen” siger vicedirektør Center for It, Medico og Telefoni (CIMT), Pia Kopke.  

SP-bestyrelse sikrer balance mellem drift og udvikling

Den 13. november trådte den nye bestyrelse for SP sammen for første gang. Det blev startskuddet til en ny periode i samarbejdet mellem Region Sjælland og Region Hovedstaden om den videre drift og videreudvikling af den fælles elektroniske patientjournal. 
 
”Vi har i sammensætningen af bestyrelsen sikret os kompetente kræfter, som tilsammen har både klinisk ekspertise, kendskab og erfaring med arbejdet med systemet i det daglige og stor ledelsesmæssig erfaring” siger formand for bestyrelsen, koncerndirektør Svend Hartling. 
 
Det overordnede formål for SP Bestyrelsen er at sikre den samlede drift og udvikling i Region Hovedstaden og Region Sjælland – herunder at sikre balance mellem udvikling og drift. 
 
På det kommende SP bestyrelsesmøde sættes fokus på opgradering af systemet til EPIC 2018 og overgangen til det nye landspatientregister (LPR3). 
 
Bestyrelsen består af 12 udvalgte ansatte i Region Hovedstaden og Region Sjælland med koncerndirektør i Region Hovedstaden Svend Hartling som formand og koncerndirektør i Region Sjælland Lars Onsberg Henriksen som næstformand. Tidligere programdirektør for SP – og nuværende CMIO (Chief  Medical Information Officer) Gitte Fangel samt de to regioners it-organisationer (CIMT og KIT) er også repræsenteret. 
 
De øvrige 7 bestyrelsesmedlemmer består af repræsentanter fra klinikken - direktionsmedlemmer fra hospitalerne og kliniske faglige eksperter.  
KAI og 462 faglige eksperter sikrer de sundhedsfaglige input
Klinisk Administrativt Indhold (KAI) har lige siden SP programmets start haft ansvaret for at behandle, koordinere og prioritere den kliniske og administrative udvikling af SP’s funktionalitet. KAI styregruppen fortsætter i den nye drifts- og udviklingsorganisation, som et af de tre fora under SP Bestyrelsen.
 
I den nye organisering bliver en af hovedopgaverne i KAI tilsvarende at sikre sammenhæng mellem det kliniske arbejde og de ledelses- og driftsbeslutninger, der foretages på hospitalerne, i SP-driftsorganisationen og styringsstrukturen. 
 
For at styrke klinikkens indflydelse i SP-arbejdet blev der i SP-programmet udpeget en række ekspertgrupper og champions i klinikken som, via KAI, skulle være med til at sætte retningen for udviklingen af SP. De allerede udpegede ekspertgrupper - pt. i alt 462 faglige eksperter og ledende faglige eksperter - fortsætter deres arbejde i den nye drifts- og udviklingsorganisation. Det samme gør de udpegede champions.
 
Udover ekspertgrupper og champions var der under SP programmet en gruppe af kliniske byggere, der havde rollen at tilpasse SP lokalt og specialespecifikt. Også de kliniske byggere fortsætter deres arbejde i den nye organisering.
 
KAI-strukturen evalueres i starten af 2018 for blandt andet at undersøge om der er tilstrækkelig sammenhængskraft mellem de forskellige roller i KAI strukturen og de Sundhedsfaglige råd. 

 SP Opgavedeling
Region Hovedstaden
Region Hovedstaden kommer til at stå for vedligeholdelse og udvikling. Opgaverne organiseres i Center for It, Medico og Telefoni (CIMT). Nogle opgaver placeres i eksisterende enheder, mens systemforvaltningsopgaverne hovedsagligt organiseres i en ny SP-enhed. 

Region Sjælland
Region Sjælland tager sig af serverdrift. 
Begge regioner

Lokal anvendelsesoptimering og support kommer til at være i begge regioner.

Store projekter i 2018

LPR3
Sundhedsdatastyrelsens lancering af det nye landspatientregister (LPR3) betyder en tilpasning af SP. 
Konkret vil SP understøtte en LPR3-løsning bedre, end den understøtter den nuværende LPR2. Det skyldes, at LPR3 passer bedre med grundelementerne i SP, som klinikkerne mødes med i brugergrænsefladen. Dermed forventes understøttelsen at være i bedre overensstemmelse med klinikernes arbejdsgange.

Epic 2018
Med opgraderingen af Epic i 2018 kommer der forbedrede brugergrænseflader og funktionalitet f.eks. indenfor områderne: 
  • 1. Plejeopgaver og medicinarbejdsgange
  • 2. Min Sundhedsplatform
  • 3. Adgang til data 
Alle Epics forbedringer skal prioriteres, og noget kræver evt. mere infrastruktur eller nye licenser

Status for kravopfyldelse og mangelliste

Programmet for Sundhedsplatformen har gennemgået samtlige kontraktens 7.500 krav. Heraf er 4.800 såkaldte ikke-funktionelle krav. Det vil sige, at de hovedsageligt handler om procesmæssige og kontraktuelle forhold. Der er 17 af disse krav, der ikke kan evalueres, før driftsprøven er gennemført i slutningen af januar 2018. Resten af kravene er godkendt som leveret.
 
De resterende 2.700 funktionelle krav er ligeledes blevet gennemgået, og der er ingen kritiske udeståender. 27 specifikke krav er endnu ikke opfyldt, men indgår i en aftalt leveranceplan. Alle leverancerne er aftalt til at blive implementeret i første halvår af 2018. 
Redaktør