Ny VIVE-undersøgelse: En værdibaseret tilgang til patientbehandlingen giver tilfredse og trygge patienter

​Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (VIVE) har undersøgt patienternes oplevelse af tre initiativer, der sammen med en række øvrige tiltag udfordrer sundhedsvæsnets tidligere fokus på aktivitet. Overordnet peger undersøgelsen på, at elementerne i den mere værdibaserede tilgang kan skabe både tilfredshed og tryghed for patienterne. 

Vent...

Som en del af Region Hovedstadens arbejde med at udvikle og forbedre sundhedsvæsnet har man de seneste år givet udvalgte hospitalsafdelinger mulighed for at afprøve en anderledes, værdibaseret tilgang til patientforløbet, hvor aktivitetskrav fylder mindre, og hvor der i højere grad tages udgangspunkt i behovet hos den enkelte patient. Her er idéen, at man i stedet for alene at have fokus på, hvor mange der behandles, kigger på, hvad der betyder noget for patienten. Nu har VIVE lavet den første undersøgelse af projektet set fra patienternes perspektiv, og ifølge konklusionerne lykkes de undersøgte tiltag med at skabe mere værdi, tryghed og sammenhæng for den enkelte patient.  

Konkret har undersøgelsen spurgt til, hvordan kronisk syge patienter på tre forskellige afdelinger har oplevet deres forløb. De tre afdelinger har alle afprøvet nye indsatser, som ændrer patienternes kontakt med sundhedsvæsenet, og som på forskellige måder sætter behovet hos den enkelte patient i centrum for behandlingen. På Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme har man f.eks. omlagt kontrolforløbene for patienter med leddegigt. Her har man indført en behovstyret kontakt, hvor patienterne selv kan kontakte hospitalet ved behov. Det har betydet færre faste kontroller, men til gengæld har patienterne fået mulighed for at få en akut tid, når de har haft behov for sundhedsfaglig rådgivning eller behandling. 

Indsatserne har også betydet, at patienterne har fået en fast læge eller sygeplejerske, og det har skabt øget tillid og tryghed for patienterne. For patienter med mange kroniske sygdomme har omlægningen betydet, at de kan få samlet flere besøg i ét besøg med fokus på hele patienten og ikke kun en enkelt sygdom. Fælles for alle indsatserne er, at patienterne bliver inddraget mere, og at behandlingen bliver tilrettelagt fleksibelt og ud fra hver enkelt patients ønsker.

Og den slags ændringer har givet værdi for patienterne. Det er i hvert fald en af de overordnede konklusioner i VIVE's nye undersøgelse på området.

Patientoplevelser af værdibaseret styring.pdf

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor