Ny aftale sikrer gennemsigtighed for lægers efteruddannelse

​Ny aftale mellem Region Hovedstaden og Lægemiddelindustriforeningen sætter rammerne for samarbejde mellem industri og hospitalsansatte. Aftalen inkluderer bl.a. godkendelseskrav fra afdelingsledelse forud for efteruddannelsesarrangementer samt regler for møder på hospitalerne.

Vent...
Det er med stor glæde hos begge parter, at Region Hovedstaden har underskrevet en aftale med brancheorganisationen Lægemiddelindustriforeningen (Lif) om det fremtidige samarbejde mellem regionens sundhedsansatte og lægemiddelindustrien. 

Samarbejdsaftalen indeholder krav og regler omkring møder og samarbejde.


”Det er vigtigt, at der er klare og gennemsigtige regler for samarbejdet mellem det offentlige sundhedsvæsen og lægemiddelindustrien – det er med til at sikre en nødvendig integritet. Så jeg er rigtig glad for, at vi nu har fået formaliseret et samarbejde, så der er helt rene linjer. Samtidigt er samarbejdsaftalen med til at skabe de bedst mulige betingelser for udvikling af nye gode behandlinger,” siger Sophie Hæstorp Andersen (S), regionsrådsformand i Region Hovedstaden.

Løbende monitorering

Samarbejdsaftalen fastlægger bl.a., at afdelingsledelsen skal godkende og udvælge sundhedspersoner, der skal deltage i efteruddannelsesaktiviteter tilbudt af lægemiddelvirksomheder. Endvidere skal faglige møder aftales på forhånd, og aftaler mellem lægemiddelvirksomhed og hospitalsansat sundhedsperson om deltagelse i advisory boards skal godkendes på ledelsesniveau.
”Med den nye aftale vil vi i fællesskab styrke viden og åbenheden samt løbende monitorere området. Heri indgår offentliggørelse af aktiviteter mellem lægemiddelvirksomheder og Region Hovedstaden, ligesom at vi får formaliseret mødeaktiviteten” siger Martin Magelund, direktør i Center for HR i Region Hovedstaden.

Ros fra industrien

I industrien er der ros til aftalen, der sort på hvidt beskriver, hvor grænserne går i forhold til interaktion med sygehusvæsnet og sundhedspersoner.
”Region Hovedstaden skal have stor ros for at rykke hurtigt og skabe klare rammer for samarbejdet. Aftalen har fokus på den gode og uafhængige behandling af patienterne, og det er og bliver det vigtigste i sygehusvæsnet. Hele processen har været med til at sikre, at alle parter ved endnu mere om de rammer og reguleringer, som længe har været omkring samarbejdet. Nu når det fremtidige samarbejde er sikret, vil hospitalerne fortsat kunne holde et højt fagligt niveau og være ajourført på viden om den nyeste medicinske behandling,” siger Ida Sofie Jensen, koncernchef, Lif.

Aftalen er udarbejdet med udgangspunkt i en fælles forståelse af, at samarbejde og deling af faglig viden, samt efteruddannelse af sundhedspersoner både er en nødvendighed og i begge parters interesse. 

Aftalen udmøntes inden for rammerne af gældende lovgivning, brancheetiske regler fra ENLI, forvaltnings- og lægemiddellovens habilitetsregler samt Danske Regioners fællesregionale principper for efteruddannelse og kompetenceudvikling af 8/2-2018.

Yderligere oplysninger:

Pressevagten i Region Hovedstaden, tlf.: 70 20 95 88Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor