Ny aftale: CO2-neutrale busser der er fri for farlige partikler og luftforurening

​De danske regioner har netop indgået en forpligtende klimasamarbejdsaftale med Transportministeriet. Region Hovedstaden vælger at sætte ambitionerne højt og går et skridt længere ved ikke bare at stille krav om, at den regionale bustrafik skal være CO2-neutral, men også fri for udledning af farlige partikler og luftforurening.

Nye busser og tog skal køre på grønne brændstoffer frem for diesel, når de regionale ruter sendes i udbud frem mod 2025. Det ligger fast, efter at de fem regioner netop har indgået nye, forpligtende klimasamarbejdsaftaler med Transportministeriet.

I Region Hovedstaden vælger man at gå et skridt videre.  Alle nye busser med kontraktstart fra 2024 og fremefter skal være nulemissionsbusser. Det betyder, at de hverken skal udlede CO2 eller partikel- og luftforureninger. Desuden bliver der stillet krav til, at busserne ikke skal støje så meget, som de gør i dag. 

”En tredjedel af Danmarks befolkning bor i Region Hovedstaden, og derfor er der flere områder i hovedstadsregionen, hvor vi døjer med luft-, partikel- og støjforurening. Derfor har vi i regionsrådet indgået en ambitiøs aftale, hvor vi kræver nulemissionsbusser i S- og R-busserne i regionen allerede fra 2024. Det må dog ikke ske på bekostning af serviceniveauet. Derfor ser jeg frem til, at vi lykkes med vores partnerskab, så vi kan udvikle en både attraktiv og grøn kollektiv trafik for fremtiden,” siger Sophie Hæstorp Andersen (S), Regionsrådsformand i Region Hovedstaden.

Transportminister Benny Engelbrecht er også meget tilfreds med, at Region Hovedstaden vælger at gå forrest i den grønne omstilling af den kollektive trafik.

”Regionerne står i dag for en betydelig del af den kollektive bustrafik i Danmark. Derfor er det også helt naturligt, at de skal være en del af løsning på at nå målet om en 70 procents reduktion af CO2-udledning i 2030. Det glæder mig, at Region Hovedstaden ved nye busudbud fra 2022 stiller krav om nulemissionsbusser, der hverken udleder CO2 eller partikel- og luftforurening. I tillæg forpligter regionen sig også til, at nye regionale personbiler skal være nulemission fra 2020. Det er ambitiøst og vidner om, at aftalen rummer mere end blot buskørsel,” siger han. 

Biogaslastbiler og flere cykelstier

I Region Hovedstaden har man de sidste par år arbejdet aktivt på løbende at få udskiftet regionens tjenestebiler, så de bliver mere miljøvenlige.  På nuværende tidspunkt kører ca. 45% af regionens køretøjer på grønne drivmidler. Fremadrettet skal alle nye personbiler køre på el.

Udover personbilerne har regionen en stor flåde af større køretøjer, der løser forskellige transportopgaver, som regionen også forpligter sig til at omstille. Bl.a. har Region Hovedstaden allerede nu 14 biogaslastbiler, der blandt andet leverer rene uniformer og operationsudstyr til hospitalerne. 

I Danmark cykler vi generelt mindre og mindre. Region Hovedstaden er dog den eneste region, hvor cykling ikke er nedadgående, og hvor borgerne cykler klart mest og længst. Cykelpotentialet i Region Hovedstaden er dog endnu større, hvorfor regionen med klimasamarbejdsaftalen har forpligtet sig på den ambitiøse målsætning at øge andelen af cyklende fra et allerede højt niveau med 20% frem mod 2030. 
Redaktør