​​

Ny akutlægebil på Bornholm

13 millioner til akutlægebil på Bornholm
Sundhedsminister Astrid Krag har bevilget 13 millioner kroner til en akutlægebil på Bornholm. Pengene kommer fra den pulje der blev afsat i forbindelse med indførelsen af lægehelikoptere aftalen.


Videokontakt fra ambulancer til vagtcentral

Samtidigt oprettes der videokonference i de øvrige ambulancer på øen, så man kan komme i direkte videokontakt med regionens vagtcentral. 

Akutlægebilen på Bornholm forventes etableret i år.
Redaktør