​​

Ny enhed for ældre medicinske patienter


Bispebjerg Hospitals speciallæger og Københavns Kommunes sygeplejersker skal samarbejde om akut syge ældre medicinske patienter.

Region Hovedstaden og Københavns Kommune indvier fælles enhed

I dag, den 17. september, indvier Region Hovedstaden og Københavns Kommune en fælles enhed med det formål at udrede, behandle og pleje akut syge ældre medicinske patienter.

Sårbare patienter bliver hurtigt udredt og behandlet

Ældre medicinske patienter i København vil fremover kunne henvises til en ny tværsektoriel enhed, forkortet TUE. Den nye satsning er et unikt samarbejde mellem Region Hovedstaden, Bispebjerg Hospital og Københavns Kommune, hvor ældre, sårbare patienter bliver hurtigt udredt og behandlet i rolige omgivelser med udskrivning samme dag.

Hovedformålene er at forebygge egentlige indlæggelser og sikre en koordineret hjemkomst

Når ældre medicinske patienter bliver indlagt på hospitalet i kortere eller længere tid, er der blandt andet risiko for, at de får en infektion, mister muskelkraft eller bliver konfuse. Et af hovedformålene med TUE er at forebygge egentlige indlæggelser og sikre en koordineret hjemkomst, hvor den kommunale hjælp træder til med det samme.

Et vigtigt alternativ

- Mange af vores svækkede ældre, som måske også er demente, har bedst af at undgå en indlæggelse. En undersøgelse fra Bispebjerg Hospital viser, at der er en gruppe patienter, som faktisk ikke behøver indlægges, hvis der er et alternativ, siger sundheds- og omsorgsborgmester i København Ninna Thomsen (SF) og uddyber:

- På TUE vil vores kommunale sygeplejersker tage hånd om patienterne og i samarbejde med hospitalets læger forhindre indlæggelser og give borgerne et trygt og koordineret patientforløb, siger Ninna Thomsen.

Blæst til kamp mod ulighed i sundhed

Med etableringen af TUE har Region Hovedstaden sat ekstra fokus på den sårbare ældre medicinske patient og blæst til kamp mod ulighed i sundhed med en pulje på 50 millioner kroner, hvoraf en del er afsat til TUE.

- Den sociale ulighed er en af de største udfordringer, vi har i regionen. Det gør vi noget ved nu med denne pulje via samarbejdet mellem Bispebjerg Hospital og Københavns Kommune, som er absolut nødvendigt for at komme problemerne til livs, siger Lise Müller (SF), formand for udvalget vedr. udsatte borgere, Region Hovedstaden og fortsætter:

Vi ændre livet i en positiv retning

- Med den nye enhed på Bispebjerg Hospital kan vi ændre livet i en positiv retning for de af vores ældre borgere, der befinder sig i en situation, hvor de har brug for hjælp og støtte, understreger Lise Müller.

Fremtidens sundhedsvæsen

Det nye samarbejde i mellem Region Hovedstaden og Københavns Kommune er et rigtig godt eksempel på fænomenet ’Shared care’, hvor kommuner, praktiserende læger og hospitaler deler ansvaret for hele borgerens patientforløb.

Ændringer i de nuværende rutiner kan spare de svageste ældre

- Det lover godt for fremtiden, at Region Hovedstaden samarbejder med kommunerne om at hjælpe de svageste patienter. At vi kan få almen praksis, vagtlæge og Akutmodtagelse til at arbejde sammen på en helt ny måde til gavn for de svageste borgere tyder på, at vi med få ændringer i de nuværende rutiner kan spare de svageste ældre for unødige genindlæggelser på hospitalerne. Derved kan vi også spare penge på sengepladser, som i stedet kan bruges til forebyggende initiativer, siger Lise Müller (SF), formand for udvalget vedr. udsatte borgere, Region Hovedstaden.

Hun bakkes op af sundheds- og omsorgsborgmeter Ninna Thomsen:

Nødt til at tænke og handle anderledes

- Med en befolkning, der bliver ældre, med flere kronikere og mere specialiserede sygehuse, er vi nødt til at tænke og handle anderledes i kommunen. Vi har brug for et nyt og moderne sundhedsvæsen, hvor vi sikrer, at borgerne ikke bliver glemt mellem hospitalet og kommunen, siger Ninna Thomsen.

FAKTA: Tværsektoriel udredningsenhed, TUE


 • TUE er indtil videre et to-årigt projekt. 
 • Baggrunden for TUE er blandt andet en undersøgelse fra Bispebjerg Hospital fra 2010, hvor der blev lavet en systematisk journalgennemgang af 470 indlagte ældre medicinske patienter. 
 • I 15 procent af tilfældene vurderede man, at en indlæggelse kunne være forebygget, hvis patienten blev sat i behandling for f.eks. en begyndende lungebetændelse eller urinvejsinfektion og derefter sendt hjem med umiddelbar opfølgning fra den kommunale hjemmepleje. 
 • TUE forventer at modtage 120 borgere om måneden. 
 • TUE´s indretning er bevidst ’rehabiliterende’. Det betyder blandt andet, at borgerne bliver tilbudt en hvilestol i stedet for en seng. Hensigten med det er, at borgerne skal bevare deres fysiske formåen. Der er risiko for, at den reduceres yderligere, hvis man ligger for længe i en seng. 
 • TUE vil være åben alle dage fra kl. 9 til 22, hvorefter borgerne vil blive udskrevet til eget hjem eller en af kommunens midlertidige døgnpladser. 
 • Hvis borgernes tilstand forværres under opholdet på TUE og derfor har brug for en indlæggelse, kan de altid overføres til et hospitalsafsnit på Bispebjerg Hospital.


Kontakt til Region Hovedstaden:

 • Lise Müller (SF), formand for udvalget vedr. udsatte borgere, Region Hovedstaden, mobil 28 96 40 30
 • Ledende overlæge Hans Perrild, Bispebjerg Hospital, mobil 40 73 24 06
 • Pressevagten i Region Hovedstaden, 70 20 95 88

Kontakt til Københavns Kommune:

 • Sundheds- og omsorgsborgmester i København Ninna Thomsen (SF) via pressechef Rikke Egelund tlf. 31479497
 • Lokalområdechef for Bispebjerg/Nørrebro, Vivian Buse, 3530 3636
Redaktør