Ny formand for Region Hovedstadens social- og psykiatriudvalg

​Efter et konstituerende møde i Region Hovedstadens social- og psykiatriudvalg er Susanne Due Kristensen fra Socialdemokratiet blevet valgt som ny formand.

Susanne Due Kristensen ser frem til at arbejde med netop det område:

”Jeg brænder, i lighed med de øvrige nye medlemmer, for at gøre en positiv forskel på social-og psykiatriområdet. Der er masser af positiv energi og engagement i udvalget og vi glæder os til komme i gang med det politiske arbejde”, siger Susanne Due Kristensen.

Den nye formand sender samtidigt en opfordring til Christiansborg:

”Vi skal have mere fokus på samtidig fysisk og psykisk sygdom. Det er helt uhørt i et velfærdssamfund som vores, at nogle borgere med psykisk sygdom har en levealder der er 15-20 år lavere end gennemsnittet. Psykiatrien er presset, og det er på tide, at Christiansborg kommer ind i kampen og bevilliger et permanent økonomisk løft af området. I social- og psykiatriudvalget er der bred enighed om, at en god begyndelse kan være, at en større del - helst alle- af satspuljemidlerne konverteres til permanente midler, så borgere med psykisk sygdom ikke oplever, at velfungerende indsatser pludselig ophører, fordi kassen er tom,” siger Susanne Due Kristensen. 

Region Hovedstadens social- og psykiatriudvalg består af ni medlemmer:

Susanne Due Kristensen (A), formand
Martin Schepelern (Å), næstformand
Peter Westermann (F)
Karsten Skawbo-Jensen (C)
Hanne Andersen (A)
Maria Gudme (A)
Henrik Thorup (O)
Niels Høiby (I)
Marianne Frederik (Ø)

Yderligere oplysninger:

Pressevagten i Region Hovedstaden, tlf.: 70 20 95 88Redaktør