Ny it-sundhedsplatform et skridt nærmere lancering


Med afsæt i de indledende tilbud, som Region Sjælland og Region Hovedstaden har modtaget, er der nu valgt tre mulige leverandører.

​​

Fem tilbud, tre udvalgt

Efter at have gennemgået og vurderet de fem indledende tilbud på den nye It-Sundhedsplatform, har Region Sjælland og Region Hovedstaden valgt tre leverandører, der skal gå videre til den endelige tilbudsfase.


Leverandørerne

De tre valgte leverandører er: Cerner Ireland Ltd, Epic og IBM Danmark A/S. De to leverandører, der ikke går videre, er Cambio Healthcare Systems AB og Siemens A/S.

Grundig evalueringsproces

Leverandørerne er blevet udvalgt efter en grundig og omfattende evalueringsproces, hvor mere end 75 personer, deriblandt mange sundhedsfaglige personer, har vurderet tilbuddene. Der er gennemført en samlet vurdering af tilbuddene ud fra følgende kriterier: funktionalitet, økonomi, implementering og teknik.

Kompetancerne på plads

"Vi har fået tilbud fra fem leverandører, der alle leverer moderne og effektive sundheds-it-systemer til andre store kunder" siger koncerndirektør Lars Onsberg Henriksen, Region Sjælland og koncerndirektør Svend Hartling, Region Hovedstaden.

Matcher regionernes behov

"Tilbuddene er nu blevet vurderet ud fra de kriterier, vi har opsat, og derefter har vi valgt de tre tilbud, som vi samlet set vurderer bedst dækker vores behov" slutter koncerndirektørerne.

Næste skridt i processen

Der gennemføres nu en dialogrunde med de tre leverandører, som resulterer i, at de tre leverandører modtager det endelige udbudsmateriale i slutningen af juni. Herefter modtager regionerne leverandørernes tilbud den 19. august.

Sidste fase af udvælgelsen

Efterfølgende gennemføres den endelige vurdering af, hvilken leverandør, der bedst opfylder de mange krav til den kommende It-Sundhedsplatform.

Bredt funderet evaluering

I evalueringen af den nye It-Sundhedsplatform deltager blandt andet mere end 500 læger og sygeplejersker for at sikre, at der vælges den løsning, der bedst imødekommer krav og behov fra sundhedspersonalet og hospitalerne. Regionerne forventer at kunne offentliggøre valget af leverandør til november.

Implementering af platformen

It-Sundhedsplatformen skal efter planen implementeres i årene 2015-2017, og løsningen vil give sundhedspersonalet i Region Sjælland og Region Hovedstaden en markant forbedret it-understøttelse af deres arbejde.

Ét system

Sundhedspersonalet får i begge regioner én papirløs journal i ét sammenhængende system – mod flere systemer tidligere – hvilket blandt andet minimerer dobbeltindtastning.

Overblik og videndeling

Systemet giver også et bedre overblik over de undersøgelser, behandlinger og kontroller, patienten skal igennem, og så får sundhedspersonalet adgang til alle data om den enkelte patient, så de bedre kan planlægge, overvåge og tilrette behandlingen samt dele data med andre hospitaler og sektorer.

Lignende systemer i andre lande

Forud for de modtagne tilbud har der været en grundig proces med at opnå bred viden om nuværende sundheds-it-systemer i sammenlignelige lande rundt om i verden samt en dialogfase med de prækvalificerede leverandører for at sikre den bedst mulige kravspecifikation.

Yderligere oplysninger

Koncerndirektør Lars Onsberg Henriksen, Region Sjælland
Telefon:  57 87 50 30
E-mail:  loh@regionsjaelland.dk

Koncerndirektør Svend Hartling, Region Hovedstaden
Telefon:  38 66 50 05
E-mail:  svend.hartling@regionh.dk

Om It-Sundhedsplatformen

It-Sundhedsplatformen er en ny og moderne it-platform, der skal erstatte kernefunktionaliteten i de nuværende systemer i Region Hovedstaden (H-EPJ) og Region Sjælland (OPUS) med et mere fleksibelt og åbent system, der kan tilpasses regionernes behov og integrere til andre systemer. It-Sundhedsplatformen bliver baseret på en effektiv og sammenhængende standard-rammeløsning, der giver mulighed for at bringe sygehusvæsenet i begge regioner op på en meget høj it-standard. Sundhedspersonalets arbejde bliver papirløst, og patienten kommer yderligere i centrum. Den nye platform går i pilotdrift i 2014 i Region Hovedstaden og forventes taget i brug primo 2015 i hele Region Sjælland og løbende frem til senest ultimo 2017 i resten af Region Hovedstaden.

Redaktør