Ny maskine laver radioaktivt vand: Giver kortere ventetider og bedre udredning for hjertepatienter

​Hver fjerde dansker - op mod 12.000 hvert år - dør af hjerte-karsygdom. Ny vandcyklotron skal gøre ventetiden på hjerteundersøgelser kortere og diagnostikken bedre på Bispebjerg Hospital. 

Vandcyklotronen har kostet 8 mio. kr. og yderligere 3 mio. kr. over 3 år til drift og vedligehold. Cheffysiker Markus Lonsdale ses tv. mens Lars Gaardhøj er th. 

Fredag indviede regionsrådsformand Lars Gaardhøj (S) en ny minicyklotron på Bispebjerg Hospital, som laver radioaktivt vand. Vandet sprøjtes ind i årene på patienten, så lægerne kan se, om der er forsnævringer i hjertets blodforsyning.

Når vandet produceres på hospitalet, kan patienterne hurtigere komme til, samtidig med at de udsættes for mindre stråling end ved andre undersøgelsesmetoder. Metoden er også bedre til at spotte forsnævringer end ved almindelig hjerteskanning.

”Iskæmisk hjertesygdom er den næst hyppigste dødsårsag i Danmark. Vi har meget politisk fokus på at forebygge sygdommen, som ofte rammer dem som ryger, dyrker for lidt motion og spiser for dårligt. Men når uheldet er ude, så skal vi sætte ind hurtigt og effektivt. Vandcyklotronen på Bispebjerg Hospital er et af de værktøjer, som er med til at give patienterne en hurtigere og bedre udredning,” siger han.

Samarbejde med det private erhvervsliv

Regionsrådet godkendte i 2017 en bevilling til udvikling og indkøb af apparaturer til Bispebjerg Hospital som et led i udvikling af regionens ambition om at udnytte vores store indkøbsmuskel til at skabe bedre patientbehandling og sund vækst fremadrettet. Cyklotronen er herefter udviklet gennem et Offentligt-Privat innovationsprojekt i samarbejde med GE Healthcare, som også har finansieret en tredjedel af den. 

Vandcyklotronen har kostet 8 mio. kr. og yderligere 3 mio. kr. over 3 år til drift og vedligehold. Med egen regional vandcyklotron, der producerer det vigtige radioaktive vand, så bliver det billigere på den lange bane, samtidig med at der bliver sikret forsyningssikkerhed og priskontrol på området.

”Det er vigtigt for mig, at de tekniske landvindinger, som vi udvikler og indkøber, i sidste ende kommer vores patienter til gavn. Cyklotronen er et godt eksempel på, hvordan regionen, hospitalet og det private skaber innovation gennem vores indkøb, med det særlige fokus at skabe bedre patientbehandling, sikre forsyningssikkerhed og mere effektiv drift. Et samarbejde, vi fortsætter med, og som vores forskningsmiljøer kan drage nytte af, siger Lars Gaardhøj.

Yderlige oplysninger

  • Regionsrådsformand Lars Gaardhøj (S) via regionens pressevagt på 70209588

Redaktør