Ny offensiv i kampen mod hepatitis C

​Stofafhængige får nu en meget bedre mulighed for at blive undersøgt og behandlet for hepatitis lokalt på misbrugscentret i et samarbejdsprojekt mellem København Kommune og Region Hovedstaden. Projektet skydes i gang med en åbningsreception på Københavns Rådhus fredag d. 26/6.

​En ny behandling af hepatitis C er så effektiv, at sygdommen helt kan udryddes. Problemet er, at de fleste patienter er stofafhængige og mange af dem er ikke klar over, at de har sygdommen. Derfor skal test og behandling nu foregå på misbrugscentre i et forsøg på at kurere og hjælpe en målgruppe, som normalt er svær at få i behandling.

Ny strategi

Projektet hedder SACC (Shared Addiction Care Copenhagen) og er et samarbejde mellem Københavns Kommune og Region Hovedstaden. Et samarbejde som er indgået for at ændre strategi for at hjælpe patienterne:

- Hvis vi skal få kontrol med smittespredning af hepatitis C kræver det en helt ny og progressiv tilgang til identifikation og behandling af stofafhængige. Alle skal testes og de, der findes smittet, skal umiddelbart knyttes til hospitalssystemet med henblik på en vurdering om behandling, siger professor dr.med. Jens Lundgren fra Klinik for Infektionsmedicin på Rigshospitalet.

​Lige adgang til behandling

Det er første gang, at det er lykkedes at starte et sådant tværsektorielt samarbejde om hepatitis og hovedformålet er, at stofafhængige får samme tilbud som andre borgere ved at møde dem på hjemmebane, hvor de føler sig trygge.

- Alle mennesker skal have lige og fri adgang til den behandling, de har brug for – også når de er afhængige af stoffer. Med dette nye initiativ møder vi stofafhængige der, hvor de er, så flere får mulighed for at leve et liv uden alvorlige mén fra en smitsom leverbetændelse. Jeg håber derfor, at flere kommuner og regioner følger efter, siger formand for Region Hovedstaden, Sophie Hæstorp Andersen (S).

Hepatitis C meget smitsom

Københavns Kommune har haft en række tiltag i forhold til screening for hepatitis og hiv og også haft fokus på uddeling af rene nåle og sprøjter. 

Derfor er der for eksempel ikke et væsentlig problem med HIV/AIDS i stofafhængighedssmiljøer, som det ellers ses i mange andre europæiske lande. Men HCV er en mere smitsom virus, og der er mange stofafhængige, der allerede er smittede. 

Nye stofafhængige er derfor også i høj risiko for at blive smittet tidligt i deres stofafhængigheds og også før de bliver tilknyttet misbrugscentrene.

- Jeg er rigtigt glad for, at vi nu bliver bedre til at række hånden ud til nogle af de borgere, der har det allersværest. Der er en enorm overdødelighed blandt udsatte borgere generelt og blandt stofafhængige især, siger Socialborgmester i Københavns Kommune Jesper Christensen (S) og fortsætter:

- Både fordi de lever et kaotisk og ekstremt risikabelt liv, og fordi de har svært ved at benytte de almindelige sundhedstilbud. Derfor er der behov for at lave en særlig og målrettet indsats på tværs af kommune og region.

FAKTA

 • ​Der er ca. 17.000 danskere, der er smittet med hepatitis C.
 • Ca. halvdelen af dem ved ikke, at de er smittede.
 • Ubehandlet hepatitis C kan føre til leversvigt og leverkræft. 
 • SACC er støttet økonomisk af Region Hovedstadens Forskningsfond til Sundhedsforskning, Københavns Kommune og Augustinus Fonden. 
 • SACC bidrager til, at Region Hovedstadens, Københavns Kommunes og Sundhedsstyrelsens målsætninger om at mindske ulighed i sundhed opfyldes, ved at der bliver en højere grad af inklusion af socialt sårbare grupper
​Åbningsreceptionen foregår fredag d. 26/6 klokken 14.00-16.00 på Københavns Rådhus og pressen er velkommen.

Program 

 • 14.00 – 14.05: Velkomst v. borgercenterchef Alberte Bryld Burgaard
 • 14.05 – 14.15: Åbning v. socialborgmester Jesper Christensen
 • 14.15 – 14.25: Regionens perspektiv v. regionrådsformand Sophie Hæstorp Andersen
 • 14.25 – 14.45: Barrierer og udfordringer fra kommunalt perspektiv v. socialoverlæge Helle Petersen
 • 14.45 – 15.05: SACC og mulige fremtidsperspektiver v. professor Jens Lundgren, CHIP, Rigshospitalet
 • 15.05 – 15.20: Demonstration af SACC 
 • 15.20 – 15.25: Afrunding v. borgercenterchef Alberte Bryld Burgaard
 • 15.25 – 16.00: Reception 
​For yderligere oplysninger om åbningsreceptionen kontakt Dorthe Raben på tlf.: 61 70 82 60

​Yderligere information:

 • ​Forskningsleder Dorthe Raben, tlf. 61 70 82 60, e-mail: dorthe.raben@regionh.dk 
 • Sophie Hæstorp Andersen (S), Formand for Region Hovedstaden, gennem pressevagten, tlf.: 70 20 95 33
 • Jesper Christensen (S), Socialborgmester i Københavns Kommune, gennem pressekonsulent Jesper Nissen, tlf.: 24 76 54 16​
Redaktør