Ny politisk treårsplan for psykiatrien: Troen på at alle kan komme sig over psykisk sygdom skal gennemsyre indsatserne

Med recovery som det bærende element skal patienter i psykiatrien i Region Hovedstaden i fremtiden have gavn af et stærkere samarbejde mellem kommuner, praksissektoren, civilsamfundet og regionen, mere lighed i sundhed og en fortsat forebyggelse af alle former for tvang.
Vent...


"I Region Hovedstaden skal alle mennesker med psykisk sygdom have de bedste muligheder for at komme sig, udvikle sig og leve et meningsfuldt liv. Vi har gode erfaringer med en recovery-orienteret tilgang, og den skal styrkes ved at sætte endnu mere fokus på den enkelte patients ønsker og behov," siger regionsrådsformand i Region Hovedstaden, Sophie Hæstorp Andersen (S). 

Konkret vil regionsrådet bl.a. udbrede en fælles opfattelse af recovery på tværs af sektorer, styrke Skolen for Recovery og ansætte flere mentorer, der med erfaring fra egen sygdom, indlæggelser og recovery støtter op om patientens forløb.  

Udover recovery har regionsrådet udpeget seks andre områder, som skal styrkes. Ét af dem er samarbejde mellem psykiatrien, kommunerne, praksis og civilsamfund. Her skal det bl.a. undersøges, hvordan de tværsektorielle netværksmøder kan styrkes til gavn for patienten og dennes pårørende.

"Vi ønsker et stærkere og mere forpligtende samarbejde mellem kommune, praksis og region, hvor alle parter rækker hånden ud for at skabe mere sammenhængende patientforløb. Samtidig vil vi sætte yderligere fokus på lighed i sundhed samt en fortsat forebyggelse af alle former for tvang. Vi ønsker endvidere at behandling af børn og unge og ikke mindst indsatsen for borgere med psykisk sygdom og samtidig misbrug løftes siger," Susanne Due Kristensen (S), formand for regionens Social- og Psykiatriudvalg.

Næstformand Martin Schepelern (Å) i regionens Social- og Psykiatriudvalg siger, at der også er brug for, at Christiansborg kommer på banen og får gentænkt lovgivningen, hvis der skal handles langsigtet, fornuftigt, helhedsorienteret og med borgernes liv i fokus.

"Så længe sundhedsloven, serviceloven og beskæftigelsesloven er i evig kollision, kan vi ikke løse problemerne i hverken regioner eller kommuner. Heller ikke omkring de bagvedliggende årsager til stigende mistrivsel og psykisk sygdom i samfundet."

De gode erfaringer videreføres

I den nye treårsplan understreges det, at psykiatrien har udviklet sig i en positiv retning på flere områder – bl.a. forebyggelse af tvang og høj overholdelses af udredningsretten for børn og unge.

 

Læs om nyeste tal for udredning i Børn og Unge-Psykiatrien i pressemeddelelsen "Patienter i hovedstaden får hurtigere udredning og kræftbehandling" via linket her 


Den nye plan er på mange områder en fortsættelse af treårsplanen for 2017-2019.  Ønsket er at blive bedre og nå endnu længere med de gode initiativer, der allerede er i gang.


Læs også "Stadig færre mennesker i Region H fikseres med bælte" via linket her


De sidste to fokusområder i planen handler om mennesker med psykisk sygdom og misbrug, og om at sikre grobund for trygge medarbejdere, der kan tilbyde den bedste behandling og pleje. Især på det første område lægger regionsrådet op til handling, mener regionsrådsformanden.

"Det er vigtigt, at mennesker med psykisk sygdom og misbrug oplever mere sammenhæng i deres forløb. Vi vil derfor arbejde for, at misbrugsbehandlingen bliver samlet i regionerne. Der skal i den forbindelse sættes ind med en særlig indsats for unge med psykisk sygdom og misbrug, så de oplever et mere sammenhængende forløb," slår Sophie Hæstorp Andersen (S) fast. 


Fakta om den politiske treårsplan for 2020-2022
Treårsplanen er blevet til gennem en åben og inddragende proces med en lang række samarbejdspartnere, herunder Psykiatriforeningernes Fællesråd. Slutproduktet har afslutningsvist været sendt i en lang åben høring, hvor der er modtaget 38 høringssvar. Det hele er endt ud i en plan med syv fokusområder, som kan ses nedenfor. Treårsplanens anbefalinger vil blive omsat til en række konkrete initiativer, der skal realiseres i de kommende tre år.

De syv fokusområder
- Recovery som fortsat fundament og pejlemærke for alle indsatser
- Stærkere og mere forpligtende samarbejde mellem psykiatri, kommune, praksis og civilsamfund
- Gode og sammenhængende forløb for børn og unge
- Forebyggelse af alle former for tvang
- Lighed i sundhed for mennesker med psykisk og somatisk sygdom
- Styrket og koordineret indsats for mennesker med psykisk sygdom og misbrug
- Gode rammer og arbejdsvilkår for medarbejderne i psykiatrien

 

Se 'Sammen om Psykiatriens Udvikling – Treårsplan 2020-2022' via linket her 


For yderligere information:

  • Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) via Region Hovedstadens pressevagt på tlf.: 70 20 95 88 
  • Susanne Due Kristensen, formand  i regionens Social- og Psykiatriudvalg på tlf.: 20478826
  • Martin Schepelern (Å) næstformand i regionens Social- og Psykiatriudvalg på tlf.: 2533 1180


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor