Ny rapport konstaterer stort behov for bred uddannelsesvejledning i folkeskolen


Ny rapport konstaterer stort behov for bred uddannelsesvejledning i folkeskolen.

​​

Folkeskolen er tilsyneladende god til at fortælle eleverne, at de kan fortsætte i gymnasiet, men knap så god til at huske at oplyse om, at eleverne også kan gå på en erhvervsskole.

Under halvdelen af de elever, der har valgt at starte på en erhvervsuddannelse i august 2013, føler, at de er blevet vejledt om deres uddannelse, da de gik i folkeskole. Langt flere føler sig vejledt om mulighederne for en gymnasieuddannelse, viser ny undersøgelse.

Det er et meget alvorligt problem, hvis flere unge skal vælge en erhvervsuddannelse. Den udfordring arbejder de fem samarbejdskommuner om projektet ’Young Skills – Klædt på til erhvervsuddannelse’ på at løse.

Blev vejledt

Eleverne er blevet spurgt om, hvorvidt de mener at have fået vejledning i folkeskolen om erhvervsuddannelsernes muligheder. Kun 46 procent af de elever, der har fuldført deres grundforløb i november 2013, fra de fire største erhvervsuddannelser i Region Hovedstaden, mener, at de i folkeskolen blev vejledt om erhvervsuddannelserne.

Hele 68 procent har til gengæld svaret ja til spørgsmålet om, hvorvidt de oplever at have fået vejledning om gymnasieuddannelse.

Det viser en ny rapport, udarbejdet for Young Skills af professor i pædagogik, Niels Egelund, fra Danmarks Pædagogiske Universitetsskole.
Rapport ikke overraskende

Fem samarbejdskommuner

Hos de fem samarbejdskommuner - Albertslund, Gladsaxe, Herlev, Ishøj og Vallensbæk - i projekt ’Young Skills – Klædt på til en erhvervsuddannelse’, er rapporten ikke overraskende.

Professor Niels Egelund udtaler:

- Rapportens konklusioner taler for sig selv: Den understreger netop behovet for at opkvalificere den vejledning i folkeskolen, der retter sig mod erhvervsuddannelserne. De fem kommuner i ’Young Skills’-projektet har fat i den lange ende. Rapporten viser, at det arbejde, som Young Skills-kommunerne står bag, har sin fulde berettigelse.

Bredt samarbejde om bedre vejledning

I Young Skills-projektet arbejder folkeskolelærere, erhvervsskolelærere, Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) og lokale virksomheder sammen om, hvordan erhvervsskolernes introduktionsforløb for folkeskoleelever kan planlægges med det bedst mulige udbytte for eleverne.

Dette samarbejde skaber en værdifuld forståelse for de fagprofessionelles indbyrdes fagligheder.
I Young Skills-kommunerne er samarbejdet med erhvervsskoler og virksomheder så vigtigt at prioritere.

Formand for styregruppen i projekt ’Young Skills’, Flemming Olsen, udtaler:

- I alle Young Skills-kommuner har vi været dybt optagede af at give eleverne i udskolingsklasserne et bedre indblik i erhvervsuddannelserne. Vi har blandt andet arbejdet intensivt på at opbygge forpligtende netværkssamarbejde mellem lærerne, kommunerne, erhvervsuddannelserne og erhvervslivet.

Mere nuanceret indtryk

Om betydningen af disse tiltag, siger Flemming Olsen:

- Når vi fører virkeligheden ind i skolen, er vi med til at give eleverne et tydeligere og mere nuanceret indtryk af erhvervsuddannelserne og de muligheder, der er for både videreuddannelse og job bagefter. På den måde får eleverne et bedre grundlag at træffe kvalificerede deres uddannelsesvalg ud fra.

Større fokus på erhvervsuddannelserne

Samarbejdet skal lægge kimen til udviklingen af det nye emne i folkeskolen ”Uddannelse og Job”, hvor netop uddannelserne, erhvervsaspektet og de praktiske arbejdsfunktioner i endnu højere grad end tidligere skal være en naturlig del af undervisningen - alderstilpasset på alle klassetrin.

Undervisningen skal i højere grad afspejle de jobmuligheder, der ligger i forlængelse af de forskellige uddannelser.

Formand for Erhvervs- og vækstudvalget i Region Hovedstaden, Lars Gaardhøj (S):

- Vi skal udklække flere faglærte for at kunne dække erhvervslivets stigende efterspørgsel efter arbejdskraft. Vi skal koncentrere os om tætte samarbejder med erhvervslivet og åbne for virkeligheden, allerede i folkeskolen. Så kan vi motivere flere unge for faget og uddanne fremtidens dygtigste håndværkere; ligesom folkeskolereformen lægger op til varieret og virkelighedsnær undervisning.

Fakta

Udvalgte tal fra undersøgelsen ”EUD – vejledning, frafald og praktik”:

  • 37 % af de elever, der har valgt at starte på en erhvervsuddannelse i august 2013 oplever, at have fået vejledning og de jobmuligheder, en erhvervsuddannelse giver. 
  • 41 % af eleverne fortæller, at de har modtaget vejledning om jobmuligheder og videreuddannelse efter en gymnasial uddannelse. 
  • 68 % af eleverne har været på besøg på en erhvervsskole, mens de gik i folkeskole. 
  • Kun 33 % af eleverne har oplevet, at lærere fra erhvervsuddannelserne har været inddraget i undervisningen og vejledningen. 
  • Kun 29 % af eleverne har oplevet, at virksomheder har været inddraget i undervisning. 
De fem samarbejdskommuner har de seneste to år har arbejdet tæt sammen om blandt andet at øge (forældre- og elev-)kendskabet til erhvervsuddannelser, for derigennem at få flere unge til at vælge – og gennemføre en erhvervsuddannelse. Samtidig har samarbejdet koncentreret sig om at se på de fagprofessionelle viden om erhvervsuddannelse gennem nye samarbejdsrelationer på tværs af folkeskolen og erhvervsuddannelser i tæt samarbejde med vejledere fra de lokale UU-centre.

Yderligere oplysninger:

  • Lars Gaardhøj (S), formand for Region Hovedstadens Erhvervs- og vækstudvalg, mobil 28 92 25 98. 
  • Flemming Olsen, formand for styregruppen i projekt ’Young Skills – Klædt på til en erhvervsuddannelse’, direktør i Herlev Kommune, tlf. 44 52 55 00. 
  • Signe Bohnfeldt Brandt, projektleder, Herlev Kommune, tlf. 44 52 60 53, hvis der er behov for flere informationer om rapporten. 

Redaktør