Ny robot kan hjælpe 200 millioner patienter


Region Hovedstaden er ved at udvikle en robot, der skal sikre patienter med lungesygdommen KOL bedre behandling
Lider du af hoste eller åndenød og ér eller har været ryger, kan du meget vel være en af de 400.000 danskere, der har Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL), heraf har 40.000 sygdommen i svær grad.

Ilt er afgørende for behandlingen

Næsten halvdelen ved ikke, at de har den kroniske lungesygdom. KOL medfører årligt 20.000 indlæggelser á gennemsnitligt fem dage. Ilt er hjørnestenen i behandlingen, og det er afgørende for kvaliteten af behandlingen, at iltmætningen i blodet holdes inden for et bestemt, snævert interval. Der skal hverken gives for meget eller for lidt.

Robot sikrer bedre behandling

Men nu er et offentlig-privat innovationsprojekt(OPI) i gang med at udvikle en robot til KOL-behandling. Robotten, O2matic, er en verdensnyhed, som sikrer patienter med KOL bedre behandling og sparer personalet for rutineopgaver. I dag foregår arbejdet manuelt, når sygeplejersker mange gange om dagen sørger for, at den enkelte patient får den rigtige dosis.

Tre hospitaler med i udvikling

Det er tre hospitaler i Region Hovedstaden, DTU og det private firma Pactor A/S der sammen udvikler robotten, O2matic, som overvåger og justerer den livsvigtige behandling med ilt. Region Hovedstaden satser massivt på forskning og innovation, og iltrobotten er netop et produkt af det udviklingsarbejde der foregår i Region Hovedstaden.

Kan få succes på verdensplan

På verdensplan er der mere end 200 millioner KOL-patienter, og der findes i dag ikke et tilsvarende produkt. O2Matic kan tidligst være på verdensmarkedet i 2016.
”Foreløbige resultater viser, at behandlingskvaliteten er højere end ved manuel regulering,” siger,” Ejvind Frausing Hansen, overlæge i lungemedicin og projektleder på OPI-projektet.

Giver mening hele vejen rundt

- Det her er et af de projekter der giver mening hele vejen rundt og som kan blive alle pengene værd. Vi udvikler noget til gavn for regionens patienter, men kan ende med at redde liv i hele verden. Det giver god mening, siger regionsrådsformand, Sophie Hæstorp Andersen (S).

Kontakt:

  • Sophie Hæstorp Andersen, regionsrådsformand via Region Hovedstaden pressevagt
  • 70 20 95 88
  • Ejvind Frausing Hansen, overlæge i lungemedicin på Hvidovre Hospital og projektleder –
  • 38 62 59 37 eller 51 22 13 53

FAKTA:


  • Region Hovedstaden har foretaget en forsigtig beregning af, hvad en mere effektiv KOL-behandling med O2Matic kan betyde i Danmark. Status er, at der i dag bruges 100.000 sengedage årligt på KOL-indlæggelser. Med O2Matic skønnes det at mindst hver tredje patient kan udskrives én dag tidligere. Det sparer 7.000 sengedage og ca. 25 mio. kr. Med O2Matic frigøres samtidig mindst 0,5 time pr. dag pr. patient for sygeplejerskerne. Det svarer til 50.000 timer årligt og ca. 12,5 mio. kr. Den samlede årlige besparelse er altså mindst 37,5 mio. kr.
  • For hospitalet betyder robotten højere kvalitet i behandlingen. Knap en tredjedel af patienterne kan forventeligt komme én dag tidligere hjem fra hospitalet - til gavn for både patienter og samfundsøkonomi. Samtidig sparer personalet tid brugt på trivielle rutineopgaver, som i stedet kan bruges på andet arbejde.
  • Med O2Matic vil ansvaret for behandlingen stadig ligge hos lægerne, og sygeplejersker overvåger fortsat behandlingen. Personalet bliver tilkaldt af alarmer, hvis patientens tilstand kræver opmærksomhed.
  • OPI-projektet har udviklet en prototype af det nye udstyr. DTU har leveret robotten, mens it-konsulenthuset Pactor A/S har stået for projektudvikling og kravspecifikation. Personale på Hvidovre, Gentofte og Herlev Hospitaler har bidraget med læge- og sygeplejefaglig viden og tests.
  • Region Hovedstaden udførte i 2012 sundhedsforskning for næsten to milliarder kroner, hvoraf ca. halvdelen er finansieret af eksterne midler. Forskning udført på regionens hospitaler fører årligt til mere end 3.400 videnskabelige artikler, og arbejdet foregår i tæt samarbejde med Københavns Universitet med flere end 180 delte professorater. Sammen står regionen og universitetet for mere end halvdelen af Danmarks sundhedsvidenskabelige forskning. I øjeblikket er der mere end 60 innovationsprojekter i gang. De laves i samarbejde med over 100 forskellige private virksomheder og har et samlet budget på over 250 mio. kr.
Redaktør