Ny udredningsret og behandlingsgaranti


Udredning indenfor en måned, derefter behandling indenfor to måneder.

​​

Udredning inden for en måned

Nyhenviste patienter vil fra 1. september 2013 have ret til at blive udredt indenfor en måned fra den dag, de er henvist til et hospital i Region Hovedstaden.

Hvis udredning inden for 1 måned ikke er muligt

I de tilfælde, hvor det af lægefaglige grunde ikke er muligt at udrede indefor en måned, skal hospitalet udarbejde en plan for en kommende udredning. Patienten skal modtage planen indenfor en måned.

Behandlingsgaranti på to måneder

Ændringerne, der er en følge af regeringens justering af Sundhedsloven, betyder også, at patienten efter endt udredning har ret til behandling inden for maksimalt to måneder.

Jens Kristian Kragholm, der er chef i Region Hovedstadens Enhed for Sygehusvalg, hilser de nye regler velkommen.

-Tidligere kunne man risikere at blive henvist til et hospital, der først havde mulighed for at udrede en om tre måneder. Nu forpligter vi os på at tage imod patienten og finde ud af, hvad der skal ske indenfor en måned. Det bliver en udfordring for hospitalerne, men også en stor fordel for patienterne.

Gælder for næsten alle patienter

De nye rettigheder gælder for alle somatiske (ikke-psykisk, red.) patienter, der er nyhenvist til en hospitalsafdeling.

Patienter med kronisk sygdom og patienter med psykisk sygdom er undtaget, mens kræftpatienter og visse hjertepatienter fortsat har ret til hurtigere udredning og behandling indenfor rammerne af kræft- og hjertepakkerne.
Redaktør