Nye læger rykker ind i Tingbjerg

Efter to år uden en lægepraksis i Tingbjerg er det netop lykkedes Københavns Kommune, Region Hovedstaden og PLO Hovedstaden at rekruttere to praktiserende læger til området. Erfaringerne fra Tingbjerg viser, at samarbejde på tværs af sektorer er afgørende for at sikre læger til yder- og udsatte områder i regionen.Siden den sidste lægepraksis lukkede tilbage i maj 2015, har borgere fra Tingbjerg måttet kigge langt efter en praktiserende læge i nærområdet. Det har nemlig ikke været muligt at rekruttere læger til Tingbjerg, som betegnes som et udsat boligområde, og borgerne har været nødt til at tage uden for nærområdet for at komme til læge. 
 
Udfordringen med at skaffe læger til Tingbjerg fik Københavns Kommunes sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen til at gå ind i arbejdet i 2016. Københavns Kommune har valgt at stille en socialrådgiver til rådighed i to år, og tilbyder desuden hjælp til at finde egnede praksislokaler og et tæt samarbejde med områdets sundhedsaktører, herunder den kommunale sygepleje. 
 
”Vi har som kommune valgt at gå ind i det her arbejde, fordi vi mener, at det er afgørende, at der bliver gjort en fælles indsats for at komme lægemanglen i Tingbjerg til livs. Tingbjerg er et udsat område, og vi er nødt til at tænke ud af boksen, hvis vi skal lykkes med at skabe større social lighed i sundhed på tværs af byen,” siger Ninna Thomsen, sundheds- og omsorgsborgmester i Københavns Kommune. 
 
Politikerne i Region Hovedstaden har desuden besluttet at tilbyde gratis teletolkning hos lægerne i Tingbjerg, da det kan være med til at lette arbejdsdagen for lægerne i område. Regionsrådsformand i Region Hovedstaden Sophie Hæstorp Andersen (S) er meget begejstret for, at beboerne i Tingbjerg nu kan komme til lægen tæt på deres bopæl.
 
”Vi har fra politisk side i regionsrådet insisteret på, at du skal have en læge tæt på, hvor du bor – også i Tingbjerg. For at lokke lægerne til har vi blandt andet tilbudt gratis opkobling til teletolkning, så lægen har nem adgang til en professionel tolk, hvis der er brug for det. Jeg er glad for, at vi efter en fælles indsats med PLO-Hovedstaden og kommunen kan tilbyde en tryg løsning til alle dem, der bor i Tingbjerg; og så vil det helt sikkert også bidrage til en positiv udvikling i området,” siger Sophie Hæstorp Andersen.
 
Fælles for de tre parter er målsætningen om, at alle borgere skal have mulighed for at få lægehjælp tæt på eget hjem. Noget der dog kan være svært at sikre for borgere, der bor i yder- og udsatte områder. Samarbejdet har sikret læger til borgerne ikke kun i Tingbjerg, men også til Ishøj og Halsnæs. Det er resultatet af, at kommune, region og de praktiserende læger arbejder sammen om at gøre det attraktivt for lægerne at have praksis i disse områder.
 
”Det er meget glædeligt, at borgerne i Tingbjerg nu får to praktiserende læger midt i deres eget lokalområde. Vi har i denne sag oplevet et meget positivt samarbejde med både Region Hovedstaden og Københavns Kommune om at finde en løsning. I PLO-Hovedstaden er vi rigtig glade for de ekstra tiltag, der er kommet fra Københavns Kommune med en socialrådgiver og med at finde egnede lokaler. Det er sådanne helt konkrete lokale tiltag, der skal til for at finde løsninger på lægemanglen”, udtaler Karin Zimmer, formand for PLO-Hovedstaden. 
 
Med de to nye praktiserende læger vil 3.200 borgerne fremover få adgang til egen læge i Tingbjerg. De to lægepraksisser åbner inden for et år.
 
Kontakt
 
  • Emilie Husted, tlf. 2830 4635, pressekonsulent i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune
 
  • Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) via pressevagten i Region Hovedstaden på tlf. 70 20 95 88 
 
  • Markus Hahn, tlf. 3544 1083, chefkonsulent i PLO-Hovedstaden  
 Redaktør