Nyt EU kontor skaffer penge til borgere i Hovedstadsregionen

​Den 1. juni indvies et nyt EU kontor i Bruxelles, der hjælper med at skaffe EU midler til kommuner, region og private virksomheder. ​

Smartere og bedre maskiner til behandling af patienter på hospitalerne, underjordiske klimaløsninger i byerne, så man undgår oversvømmelse under skybrud, og mere avanceret teknologisk forebyggelse af kroniske sygdomme som f.eks. diabetes, gigt og fedme. Det kan blive nogle af de projekter, som fremover kan blive realiseret med penge fra EU til gavn for hovedstadsregionens borgere.

Komme borgerne til gode

”Copenhagen EU Office” hedder det nye kontor, der får til opgave at have fokus på at sikre, at kommuner, region og erhvervsliv i Hovedstadsregionen får mest muligt ud af EU-samarbejdet. Her vil kontorets EU-rådgivere blandt andet få til opgave at hjælpe virksomheder med at skaffe projekt- og støttemidler til udvikling af f.eks. nye produkter, der kan komme borgerne til gode.
Derudover skal EU kontoret også deltage i den løbende dialog om udformningen af støtteprogrammer, der udspringer fra EU-Kommissionen. ​

Indvies 1. juni

Copenhagen EU Office indvies 1. juni for hele Bruxellesmiljøet, hvor blandt andet EU–kommissær Margrethe Vestager holder tale.  
 
Og der er god brug for et EU-kontor, mener regionrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S). 
 
- Der er konkurrence om midlerne i EU, og det kræver aktiv tilstedeværelse for at hjemtage dem. Derfor glæder det mig, at det nu bliver lettere at finde støttepenge til at realisere nye og innovative produkter og løsninger, der både kan skabe vækst og gøre hverdagen bedre for borgerne. Mange små og mellemstore private virksomheder vil få lettere adgang til både flere midler og europæiske netværk og dermed også opnå et stærkere fundament til udvikling af deres virksomhed. Så der er altså både jobs, penge og synlighed for vores regionale virksomheder i EU kontoret, som også støtter flot op om vores internationale brand Greater Copenhagen, siger Sophie Hæstorp Andersen.
 
Copenhagen EU Office fokuserer på områder, der er knyttet til løsning af de store samfundsmæs¬sige udfordringer inden for sundhedsteknologi, bæredygtig og grøn vækst, mobilitet og infrastruktur på tværs af regionen.
 

Et samarbejde mellem region og kommune

Bag Copenhagen EU Office er et samarbejde mellem Region Hovedstaden og de 29 kommuner, som via kontoret får mulighed for at få hjælp til at søge midler til egne udviklingsprojekter inden for eksempelvis velfærdsteknologi eller miljøteknologi eller nye initiativer for erhvervslivet.
 
Ifølge Københavns overborgmester Frank Jensen er Copenhagen EU Office også et vigtigt skridt i den rigtige retning, når det kommer til investering i f.eks. grøn teknologi.

-Det er en stor fordel for borgere og virksomheder i København, at hovedstaden nu er repræsenteret i Europas magtcentrum, så vi kan øge vores indflydelse i EU. EU-midler vil blandt andet styrke vores arbejde med at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad og skabe job og vækst, siger Københavns overborgmester Frank Jensen (S).
 

Vi står stærkere

Steen Christiansen formand for Kommunernes Kontaktråd i hovedstaden og borgmester i Albertslund Kommune er enig.
-Det fælles EU-kontor vidner om vores fælles vilje om at trække på samme hammel. Vi står stærkere, hvis vi arbejder sammen om at udvikle nye, innovative løsninger til borgerne, forbedre rammerne for erhvervslivet og sætte fokus på hvordan vi fremmer væksten.

Fakta:

 • Copenhagen EU Office er etableret i et partnerskab mellem Region Hovedstaden og de 29 kommuner i regionen. Kontoret har en leder samt fire medarbejdere og et budget på otte mio. kr. i 2016.
 • Copenhagen EU Office har til huse i Nordic House i Bruxelles i et kontorfællesskab med Capital Region Denmark EU Office (creoDK) og Malmö EU Office.
 • Parterne har etableret Copenhagen EU Office for at gøre Greater Copenhagen mere synlig i Bruxelles, skaffe projektfinansiering til udvikling i virksomheder, kommuner og region og involvere regionens aktører stærkere i de europæiske netværk for innovation og teknologisk udvikling. 
 • Konkret er der sat et mål om, at kontoret i 2018 har lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr.
 
I 2015-2016 har Copenhagen EU Office fire satsningsområder:

 • Innovation i virksomheder
 • Bæredygtig regional- og byudvikling
 • Sundhedsteknologi og aktiv aldring
 • Mobilitet og sammenhæng på tværs i regionen.
 

Kontakt:

 
 • Københavns Kommunes overborgmester Frank Jensen via pressechef Rikke Egelund tlf. 31 47 94 97
 • Albertslund Borgmester Steen Christiansen, tlf. 24 63 76 61
 • Region Hovedstadens pressevagt, tlf. 70 20 95 88.
 • Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S), via Region Hovedstadens pressevagt.

Redaktør