Nyt psykiatrihospital på Bispebjerg skaber trygge rammer og mere sammenhængende patientforløb

​Onsdag den 29. januar tages første spadestik til Ny Psykiatri Bispebjerg, der kommer til at rumme 200 enestuer, en psykiatrisk akutmodtagelse og moderne behandlingsfaciliteter.
Vent...

Nybyggeriet tager afsæt i helende arkitektur, hvor forskellige former for lys, behagelig akustik og naturlige elementer skal understøtte behandlingen af mennesker med psykisk sygdom og dermed forbedre deres muligheder for at komme sig.

Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) glæder sig over, at de fysiske rammer til psykiatrien forbedres til fordel for de mennesker, der skal behandles for psykisk sygdom:

"Når du bliver ramt af psykisk sygdom, er det en stor omvæltning i livet. Vi skal kunne tilbyde gode og moderne rammer i en periode i livet, som er rigtig svær. Det kan vi med det nye byggeri, som både giver lyse og venlige rum, mulighed for forskellige aktiviteter og grønne omgivelser."

Målet med Ny Psykiatri Bispebjerg er at skabe trygge rammer for patienter, pårørende og medarbejdere. Derfor er både tidligere og nuværende patienter, pårørende og medarbejdere blevet inddraget i byggeriet og har været med til at påvirke, hvad det skal indeholde.

"Det er patienterne, de pårørende og medarbejderne der ved, hvad der virker og ikke virker, når man er indlagt, og derfor er det naturligt, at de har indflydelse på byggeriet," siger Sophie Hæstorp Andersen (S).

Mere sammenhængende behandling

Ny Psykiatri Bispebjerg kommer til at samle store dele af Region Hovedstadens Psykiatris største center, Psykiatrisk Center København, på én matrikel. Når byggeriet efter planen står færdigt i 2024, vil det give nye muligheder for at skabe mere sammenhæng i den psykiatriske behandling, fortæller Centerchef på Psykiatrisk Center København, Line Duelund.

"Lige nu er Psykiatrisk Center København spredt ud på flere matrikler i Storkøbenhavn. Det bliver derfor en stor fordel for både patienter og personale, når store dele af centret samles ét sted. Det vil skabe bedre mulighed for mere sammenhængende patientforløb, fordi patienter kun skal henvende sig ét sted, og fordi medarbejderne sidder tættere på hinanden i hverdagen," siger Centerchef Line Duelund.

Entreprenøren på Ny Psykiatri Bispebjerg er MT Højgaard, der med første spadestik nu kan gå i gang med at realisere byggeriet. Projektet er tegnet af PLH Arkitekter og Friis & Moltke, der har arbejdet for at skabe en åben og imødekommende arkitektur med plads til bevægelse og aktivitet.

I forbindelse med første spadestik-arrangementet vil der være mulighed for at se en 1:1-model af, hvordan sengestuerne på Ny Psykiatri Bispebjerg kommer til at se ud, når byggeriet står færdigt. 

Fakta om Ny Psykiatri Bispebjerg

 • Ny Psykiatri Bispebjerg er et 22.500 m2 stort byggeri, som fuldt færdigt vil rumme 200 almenpsykiatriske enestuer, psykiatrisk akutmodtagelse, ECT-klinik og moderne behandlingsfaciliteter.

 • Byggeriet udføres i to etaper frem til 2024 med første etape færdig i 2022. I en efterfølgende tredje etape renoveres Lersø-komplekset, som i dag er en del af Bispebjerg Hospital, til psykiatriske ambulatorier, kontorer mv. – i alt ca. 15.000 m2.
   

 • Byggeriet er tegnet af PLH Arkitekter og Friis & Moltke, mens det er entreprenøren MT Højgaard, der skal opføre råhuset.
   

 • Samlet budget: 1,2 mia. kr. (2018) – heraf nybyggeri 700 mio. kr. og 500 mio. til renovering af gamle bygninger.
   

 • Byggeriet af Ny Psykiatri Bispebjerg er en del af Region Hovedstadens omfattende udbygning af regionens hospitaler. Over en årrække investerer regionen og staten tilsammen 20 mia. kr. på at skabe tidssvarende og funktionelle rammer for den bedste behandling med patienten i centrum.

 • Download luftfotos og illustrationer af byggeriet.

Læs mere om Ny Psykiatri Bispebjerg på byggeriets hjemmeside – www.nypsykiatribispebjerg.dk

Program for første spadestik

Tid og sted: Onsdag 29. januar kl. 13 på byggepladsen ved Ny Psykiatri Bispebjerg. Adgang til byggepladsen via Tuborgvej 235 ved Psykiatrisk Center København.

 • Velkomst ved Martin Lund, direktør for Region Hovedstadens Psykiatri.

 • Tale ved Sophie Hæstorp Andersen (S), formand for Region Hovedstaden

 • Tale ved Line Duelund, centerchef for Psykiatrisk Center København

 • Første spadestik og reception.


Pressekontakt

 • Medarbejdere fra Region Hovedstadens Psykiatri via pressetelefonen – 21 67 41 43
 • Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) via Region Hovedstadens pressetelefon – 70 20 95 88
Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor